Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD) została utworzona 6 maja 2019 r. przez:

Kształcenie w naszej Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora i jest prowadzone w następujących dyscyplinach:

Nauczanie w KISD charakteryzuje nowoczesność i aktualność tematyki badawczej oraz elastyczny program kształcenia pozwalający na wybór zajęć w zależności od potrzeb doktoranta.

Kształcenie w KISD trwa od 6 do 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Jest ono prowadzone poprzez realizację indywidualnego programu badawczego i indywidualnego programu kształcenia.

Szkoła działa w oparciu o następujące dokumenty: