Akademia G贸rniczo-Hutnicza

Lista proponowanych temat贸w badawczych

Lp. Temat badawczy (nauki fizyczne) Promotor
1. Wykorzystanie nowoczesnych metod spektroskopowych do oceny skuteczno艣ci i mechanizm贸w dzia艂ania dichlorooctanu sodu w leczeniu glejaka wielopostaciowego (szczeg贸艂y) Dr hab. Joanna Chwiej
2. Identyfikacja marker贸w biochemicznych dla wybranych chor贸b neurodegeneracyjnych i nowotworowych z zastosowaniem nowoczesnych metod spektrometrycznych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Marek Lankosz
3. Optymalizacja procedury pomiarowej odczytu detektor贸w termoluminescencyjnych pod k膮tem zastosowa艅 klinicznych (szczeg贸艂y) Dr hab. Aleksandra Jung
4. Badanie oddzia艂ywania elektron-fonon i nadprzewodnictwa w wybranych materia艂ach metodami ab initio (szczeg贸艂y) Dr hab. Bart艂omiej Wiendlocha
5. Sterowanie anizotropi膮 magnetyczn膮 antyferromagnetyk贸w w epitaksjalnych uk艂adach wielowarstwowych i nanostrukturach typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk (szczeg贸艂y) Dr hab. Tomasz 艢l臋zak
6. Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej oraz poszukiwanie sygna艂u nowych cz膮stek spoza Modelu Standardowego z wykorzystaniem twardych proces贸ww eksperymencie ATLAS na LHC (szczeg贸艂y) Dr hab. Iwona Grabowska-Bo艂d


Lp. Temat badawczy (in偶ynieria materia艂owa) Promotor
1a. Badanie wysokotemperaturowego utleniania stop贸w wysoko-entropowych: wp艂yw sk艂adu i mikrostruktury (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Jerzy Jedli艅ski
2a. Bioaktywne pow艂oki na aktywowanej plazmochemicznie powierzchni stop贸w medycznych dla zastosowania w bioin偶ynierii (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Karol Kyzio艂
3a. Wstrzykiwalne biomateria艂y kompozytowe na bazie hydro偶eli i cz膮stek ceramicznych wzbogacone w zwi膮zki biologicznie aktywne do leczenia ubytk贸w kostnych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. El偶bieta Pamu艂a
4a. Modu艂y termoelektryczne do konwersji ciep艂a niskoparametrycznego (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Krzysztof Wojciechowski
5a. W艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne nowych zwi膮zk贸w o strukturze 岷-manganitu (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Krzysztof Wojciechowski
6a. Elementy termoelektrycznych na bazie niehomogenicznych materia艂贸w termoelektrycznych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Krzysztof Wojciechowski
7a. Hybrydowe pokrycia na implantach tytanowych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Jan Ch艂opek