Siedziba szkoły:
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

Sekretariat szkoły:
kisd_[@]_ifj.edu.pl

Uwaga "_[@]_" powinno zostać zmienione na "@"