kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Grant „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021. Rekrutacja 27.07.2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021

 • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
 2. ePUAPod 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: do 05.07.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 09.07.2021 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 12-15.07.2021 r.
Publikacja list rankingowych: do 16.07.2021 r.
Ogłoszenie listy przyjętych do 22.07.2021 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 29.07.2021 r. godz. 15:00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Lista rankingowa do Rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dnia 26.11.2020

Harmonogram egzaminów

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji do Grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021

 • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną harmonogram może ulec zmianie.

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 11.01.2021 r. do dnia 15.01.2021 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 11.01.2021 r. do dnia 15.01.2021 r. do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 11.01.2021 r. do dnia 15.01.2021 w godzinach 9.00 – 13.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 29.01.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   01.02.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 03.02.2021 r.
Publikacja list rankingowych:   do 05.02.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 12.02.2021 r. godz.15.00
Publikacja listy doktorantów:15.02.2021 r.
godz. 16.00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej do 26.03.2021 r.

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021

 • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów” 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną harmonogram może ulec zmianie.

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 28.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 28.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r. do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 28.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 w godzinach 8.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   19.10.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   20.10.2020 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 21.10.2020 r.
Publikacja list rankingowych:   do 23.10.2020 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   02.11.2020 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 30.10.2020 r. godz.15.00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 27.11.2020 r.

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)