kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Grant SONATA BIS 2020/2021- Rekrutacja 10.07.2020

Lista przyjętych – Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Grantu SONATA BIS na rok akademicki 2020/2021.

Lista rankingowa do Rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dnia 12.10.2020

Harmonogram egzaminów

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji do Grantu SONATA BIS 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do grantu SONATA BIS 2020/2021. 12.10.2020

  • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021(pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Lista tematów badawczych(pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Temat badawczy

Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji jet-gap-jet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS(szczegóły PL/ENG)

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 26.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 26.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. do godziny 15.00,oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 26.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 w godzinach 8.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   16.11.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   17.11.2020 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 20.11.2020 r.
Publikacja list rankingowych:   do 23.11.2020 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   03.12.2020 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 02.12.2020 r. godz.15.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Lista rankingowa do Rekrutacji ogłoszonej dnia 10.07.2020

Harmonogram egzaminów

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji do Grantu SONATA BIS 2020/2021

Rekrutacja do grantu SONATA BIS 2020/2021 10.07.2020

  • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji jet-gap-jet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS(szczegóły PL/ENG)

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 10.09.2020 r. do dnia 16.09.2020 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 10.09.2020 r. do dnia 16.09.2020 r. do godziny 15.00,oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 10.09.2020 r. do dnia 16.09.2020 w godzinach 8.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   28.09.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   29.09.2020 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 30.09.2020 r.
Publikacja list rankingowych:   do 01.10.2020 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   09.10.2020 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 08.10.2020 r. godz.15.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)