Instytut Fizyki J膮drowej PAN

Lista proponowanych temat贸w badawczych

Lp. Temat badawczy (nauki fizyczne) Promotor
1. Badanie wp艂ywu populacji elektron贸w nadtermicznych na transport domieszek w plazmie termoj膮drowej uwi臋zionej w tokamaku (szczeg贸艂y) Dr hab. Jakub Bielecki
2. Luminescencja domieszkowanych jonami Ce3+ i Mn2+ mieszanych granat贸w, syntezowanych w r贸偶nych formach krystalicznych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Yuriy Zorenko
3. Mikro-obrazowanie dawek promieniowania jonizuj膮cego przy pomocy fotoluminescencji kryszta艂贸w fluorku litu (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Pawe艂 Bilski
4. Wzrost monokryszta艂贸w materia艂贸w luminescencyjnych oraz badanie ich w艂asno艣ci (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Pawe艂 Bilski
5. Zastosowanie 艣rodk贸w kontrastowych do obrazowania molekularnego nowotworu prostaty (szczeg贸艂y) Dr hab. Barbara Blasiak
6. Kwantowe korelacje i ich klasyczne analogie (szczeg贸艂y) dr hab. Pawe艂 B艂asiak
7. Opracowanie teorii relaksacji nanocz膮stek stosowanych jako 艣rodki kontastowe w obrazowaniu rezonansowym (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Bogus艂aw Tomanek
8. Opracowanie nowych technik obrazowania rezonansowego dla 艣rodk贸w kontrastowych zawieraj膮cych nacz膮stki typu rdze艅/pow艂贸ka (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Bogus艂aw Tomanek
9. Inkluzywne pomiary rozpad贸w mezon贸w B w eksperymencie Belle(II) (szczeg贸艂y) Dr hab. Andrzej Bo偶ek
10. Zastosowanie nowoczesnych metod analizy wielowymiarowej do optymalizacji poszukiwa艅 nowej fizyki w sektorze Higgsa z leptonami w stanie ko艅cowym w eksperymencie ATLAS (szczeg贸艂y) Dr hab. Br眉ckman de Renstrom Pawe艂
11. WyPoszukiwanie rozb艂ysk贸w gamma w energiach GeV za pomoc膮 Obserwatorium HAWC (szczeg贸艂y) Dr hab. Sabrina Casanova
12. Pomiar rozk艂ad贸w k膮towych w rozpadzie B鈫扠^* 渭渭 (szczeg贸艂y) Dr hab. Marcin Chrz膮szcz
13. Poszukiwania zjawisk 艂ami膮cych liczb臋 leptonow膮 w rozpadach mezon贸w B i lepton贸w 蟿 (szczeg贸艂y) Dr hab. Marcin Chrz膮szcz
14. Badania proces贸w wydzielania i przemian faz mi臋dzymetalicznych w wybranych stopach 偶elaza (szczeg贸艂y) Dr hab. Ewa Dryzek
15. Proces zdrowienia i rekrystalizacji w trybowarstwie, badany metod膮 anihilacji pozyton贸w i technik膮 EBDS (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Jerzy Dryzek
16. Synteza i badanie w艂asno艣ci kompozyt贸w polimerowych zawieraj膮cych nanocz膮stki magnetyczne (szczeg贸艂y) Dr hab. Magdalena Fitta
17. Wp艂yw dwuwymiarowego ograniczenia przestrzennego na dynamik臋 molekularn膮 uk艂ad贸w o r贸偶nym stopniu uporz膮dkowania (szczeg贸艂y) Dr hab. Miros艂aw Ga艂膮zka
18. Eksperyment Bajka艂 - poszukiwanie nieznanych zjawisk astrofizycznych (szczeg贸艂y) Dr hab. Dariusz G贸ra
19. Fenomenologiczny opis procesu 鈥瀍xcess wings鈥 opisuj膮cego w obszarze wysokich cz臋sto艣ci zjawiska niedebyeowskiej relaksacji dielektrycznej (szczeg贸艂y) Dr hab. Katarzyna G贸rska
20. Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna r贸wna艅 elektrodynamiki kwantowej opisuj膮cych rozszczepienie fotonu o bardzo du偶ej energii na fotony wt贸rne (szczeg贸艂y) Dr hab. Piotr Homola
21. Wczesne ostrzeganie przed trz臋sieniami ziemi dzi臋ki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego? (szczeg贸艂y) Dr hab. Piotr Homola
22. Anomalne rozk艂ady czas贸w przylotu w zespo艂ach promieni kosmicznych jako sygnatury oddzia艂ywa艅 cz膮stek o du偶ej energii z kwantow膮 struktur膮 czasoprzestrzeni (szczeg贸艂y) Dr hab. Piotr Homola
23. Badanie wp艂ywu promieniowania jonizuj膮cego pochodz膮cego z centralnych obszar贸w wielkich p臋k贸w atmosferycznych na zdrowie spo艂ecze艅stwa (szczeg贸艂y) Dr hab. Piotr Homola
24. Badanie w艂asno艣ci materia艂贸w metod膮 pr贸bkowania zespo艂u statystycznego (szczeg贸艂y) Dr hab. Pawe艂 T. Jochym
25. Wp艂yw grup cyjanowych w tr贸jpier艣cieniowych ciek艂ych kryszta艂ach na ich w艂asno艣ci fizykochemiczne (szczeg贸艂y) Dr hab. Ewa Juszy艅ska-Ga艂膮zka
26. Polimorfizm i dynamika fenoli pochodzenia ro艣linnego (szczeg贸艂y) Dr hab. Ewa Juszy艅ska-Ga艂膮zka
27. Fotoprodukcja lekkich mezon贸w w tym mezon贸w egzotycznych. (szczeg贸艂y) Dr hab. Robert Kami艅ski
28. Poszukiwanie efekt贸w 艂amania parzysto艣ci wzgl臋dem odwr贸cenia kierunku czasu w rozpadzie swobodnego neutronu (szczeg贸艂y) Dr hab. Adam Kozela
29. Obliczenia transportu promieniowania zwi膮zane z eksperymentami wykorzystuj膮cymi neutrony pr臋dkie w laboratorium DONES (szczeg贸艂y) Dr hab. Wojciech Kr贸las
30. Modelowanie odpowiedzi uk艂ad贸w detekcyjnych modu艂u testowego STUMM dla 藕r贸d艂a neutron贸w IFMIF-DONES (szczeg贸艂y) Dr hab. Wojciech Kr贸las
31. Poszukiwanie zjawisk Nowej Fizyki w procesie produkcji bozonu Z0 i pary kwark贸w pi臋knych w eksperymencie LHCb (szczeg贸艂y) Dr hab. Marcin Kucharczyk
32. Zjawisko kompresji radiacyjnej w mieszaninach gaz贸w dla uk艂adu PF-24 (szczeg贸艂y) Dr hab. Agnieszka Kuli艅ska
33. Badanie oddzia艂ywa艅 zwi膮zk贸w metali z biomoleku艂ami (szczeg贸艂y) prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek
34. Synteza i charakterystyka nanokrystalit贸w wybranych metali przej艣ciowych otrzymywanych w nanoreaktorach krzemionkowych (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. 艁ukasz Laskowski
35. Magnetyki molekularne rozseparowane na powierzchni sferycznej krzemionki (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. 艁ukasz Laskowski
36. Implementacja metody Analizy Dynamicznej dla ilo艣ciowej analizy st臋偶e艅 i rozk艂ad贸w pierwiastk贸w w metodzie PIXE (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Janusz Lekki
37. Kriokonity jako indykatory zanieczyszcze艅 promieniotw贸rczych (szczeg贸艂y) Dr hab. Edyta 艁okas
38. Energia symetrii przy wysokich g臋sto艣ciach: konstrukcja i testy detektora KRAB, analiza danych (szczeg贸艂y) Dr hab. Jerzy 艁ukasik
39. Energia symetrii przy wysokich g臋sto艣ciach: analiza danych z detektora KRATTA (szczeg贸艂y) Dr hab. Jerzy 艁ukasik
40. Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizuj膮cego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczu艂e kryszta艂y luminescencyjne (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Barbara Marczewska
41. Teoretyczne badanie struktury rotacyjno-wibracyjnej stan贸w wzbudzonych w j膮drach atomowych (szczeg贸艂y) Dr hab. Katarzyna Mazurek
42. Poszukiwanie d艂ugo偶yciowych naturalnych i sztucznych substancji radioaktywnych obecnych w powietrzu na Antarktydzie (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
43. Badanie relatywistycznych fal uderzeniowych w zmagnetyzowanej plazmie (szczeg贸艂y) Dr hab. Jacek Niemiec
44. Personalizowana terapia protonowa w oparciu o modelowanie fizycznych i biologicznych efekt贸w w wi膮zkach skanuj膮cych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Pawe艂 Olko
45. Charakterystyka terapeutycznej wi膮zki protonowej z wykorzystaniem detektor贸w diamentowych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Pawe艂 Olko
46. Mikrodozymetria 艣ladowych detektor贸w fluorescencyjnych dla radioterapii protonowej (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Pawe艂 Olko
47. Badanie oddzia艂ywania lek-nanono艣nik spektroskopi膮 AFM-IR (szczeg贸艂y) Dr hab. Czes艂awa Paluszkiewicz
48. Analiza struktury zwi膮zk贸w o wa偶nym znaczeniu biologicznym w modelu in vitro (szczeg贸艂y) Dr hab. Czes艂awa Paluszkiewicz
49. Nanocz膮stki metali szlachetnych jako no艣niki lek贸w oraz fotouczulacze w chemio-fototerapii nowotworowej (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Magdalena Parli艅ska-Wojtan
50. Bimetaliczne puste nanocz膮stki metali szlachetnych jako potencjalne fotouczulacze w fototerapii nowotworowej (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Magdalena Parli艅ska-Wojtan
51. Funkcjonalizowane bimetaliczne, puste nanocz膮stki metali szlachetnych jako potencjalne radiouczulacze w terapii protonowej glejaka (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Magdalena Parli艅ska-Wojtan
52. Wyznaczenie w艂asno艣ci strukturalnych i elektronowych nanokrystalit贸w zawieraj膮cych zwi膮zki 偶elaza metodami obliczeniowymi ab initio (szczeg贸艂y) Dr hab. Przemys艂aw Piekarz
53. Badanie mechanizmu klasteryzacji j膮drowej przy u偶yciu reakcji pion-j膮dro atomowe (szczeg贸艂y) Dr hab. Krzysztof Pysz
54. Badanie pod艂u偶nej ewolucji systemu w zderzeniach j膮der atomowych za pomoc膮 widm produkcji cz膮stek i efekt贸w elektromagnetycznych (szczeg贸艂y) Dr hab. Andrzej Rybicki
55. Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ci臋偶kich jon贸w (szczeg贸艂y) Dr hab. Rados艂aw Ryblewski
56. Ekskluzywna i semi-ekskluzywna elektroprodukcja i fotoprodukcja mezon贸w wektorowych (szczeg贸艂y) Dr hab. Wolfgang Sch盲fer
57. Badanie szybko艣ci reakcji proton bor (pB) w uk艂adzie Plasma-Focus (szczeg贸艂y) Dr hab. Marek Scholz
58. Aparatura do pomiar贸w proces贸w fizyki cz膮stek elementarnych w eksperymencie ATLAS na HL-LHC (szczeg贸艂y) Dr hab. In偶. Ewa Stanecka
59. Badanie proces贸w nieliniowego oddzia艂ywania promieniowania X z materi膮 (szczeg贸艂y) Dr hab. Jakub Szlachetko
60. Magnetyczne cz膮stki porowate oparte na metalach szlachetnych 鈥 synteza, badanie ich w艂asno艣ci optycznych i magnetycznych oraz mo偶liwo艣ci zastosowa艅 katalitycznych (szczeg贸艂y) Dr hab. 呕aneta 艢wi膮tkowska-Warkocka
61. Cz膮stki kompozytowe oparte na krzemie i jego zwi膮zkach 鈥 synteza laserowa, w艂asno艣ci strukturalne i optyczne (szczeg贸艂y) Dr hab. 呕aneta 艢wi膮tkowska-Warkocka
62. Badanie zjawiska t艂umienia produkcji d偶et贸w w oddzia艂ywaniach p+Pb i Pb+Pb w eksperymencie ATLAS przy LHC (szczeg贸艂y) Dr hab. Adam Trzupek
63. Analiza w艂asno艣ci fizykochemicznych farmaceutycznych postaci leku w trakcie procesu uwalniania substancji czynnej przy u偶yciu technik magnetycznego rezonansu j膮drowego (szczeg贸艂y) Dr hab. W艂adys艂aw W臋glarz
64. Badanie promieni kosmicznych w Obserwatorium Pierre Auger (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Henryk Wilczy艅ski
65. Poszukiwanie rzadkich rozpad贸w 螞+c 鈫 p蟺0渭+渭鈭 , 螞+c 鈫 p 蟺0e+e鈭 (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Mariusz Witek
66. Poszukiwanie nowej fizyki w przypadkach z dwoma bozonami Higgsa w eksperymencie ATLAS (szczeg贸艂y) Dr hab. Marcin Wolter
67. Badanie produkcji cz膮stek na艂adowanych w zderzeniach proton贸w i j膮der atomowych w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczeg贸艂y) Dr hab. Krzysztof Wo藕niak
68. Skuteczno艣膰 detekcji zespo艂贸w wielkich p臋k贸w atmosferycznych przez globalnie rozproszon膮 sie膰 ma艂ych detektor贸w promieniowania kosmicznego (szczeg贸艂y) Dr hab. Krzysztof Wo藕niak
69. Rozw贸j metod wyboru przypadk贸w oddzia艂ywa艅 proton贸w i ci臋偶kich jon贸w w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC (szczeg贸艂y) Dr hab. Krzysztof Wo藕niak
70. Badanie struktury bliskiego zasi臋gu oraz dynamiki tworz膮cej szk艂a materii molekularnej w warunkach przestrzennego ograniczenia o rozmiarach nanometrowych metodami rozpraszania neutron贸w (szczeg贸艂y) Dr hab. Wojciech Zaj膮c
71. Poszukiwanie ci臋偶kiego bozonu Higgsa w rozpadzie na kwarki b 鈥 anty -b (szczeg贸艂y) Dr hab. Anna Kaczmarska
72. Poszukiwania Nowej Fizyki z ci臋偶kimi fermionami w stanach ko艅cowych (szczeg贸艂y) Dr hab. Anna Kaczmarska
73. Nowe materia艂y dla fotoniki: modulowalne laserowo multifunkcjonalne porowate cienkie warstwy krzemionkowe (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. 艁ukasz Laskowski
74. Morfologia, struktura i w艂asno艣ci magnetyczne nanodrut贸w metalicznych i tlenkowych otrzymywanych metod膮 elektrodepozycji (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Ma艂gorzata K膮c
75. Modele przyczynowo艣ci oraz ontologiczne aspekty nielokalno艣ci w mechanice kwantowej (szczeg贸艂y) Dr hab. Pawe艂 B艂asiak
76. Wp艂yw nanocz膮stek magnetycznych i modyfikacji ich morfologii na skuteczno艣膰 przeciwnowotworowej terapii protonowej (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Magdalena Parli艅ska-Wojtan