Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Lista proponowanych temat贸w badawczych

Lp. Temat badawczy (nauki chemiczne) Promotor
1. Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizm贸w reakcji z udzia艂em heteropolizwi膮zk贸w (szczeg贸艂y) Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj
2. Proces powstawania sp臋ka艅 w warstwach malarskich (szczeg贸艂y) Dr hab. 艁ukasz Bratasz
3. Modelowanie teoretyczne 艣cie偶ek reakcji enzym贸w katalizuj膮cych addycj臋 fumaranu oraz ich pochodnych mutant贸w (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
4. Opracowanie biotechnologicznego system ca艂okom贸rkowego dla enzym贸w katalizuj膮cych addycj臋 fumaranu (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
5. Biotechnologiczna produkcja polihydroksyalkanian贸w z odnawialnych 藕r贸de艂 w臋gla (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
6. Analiza oddzia艂ywania bia艂ek z wybranymi ligandami z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD) (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Barbara Jachimska
7. Projektowanie inteligentnych nanostruktur na bazie polielektrolit贸w oraz bia艂ek (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Barbara Jachimska
8. Synteza katalizator贸w do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Aleksandra Pacu艂a
9. Wieloskalowa analiza szorstko艣ci powierzchni w uk艂adach modelowych (szczeg贸艂y) Dr hab. Pawe艂 Wero艅ski
10. Epitaksjalne magnetyczne uk艂ady warstwowe do zastosowa艅 w spintronice (szczeg贸艂y) Dr hab. Nika Spiridis
11. Jako艣ciowy i ilo艣ciowy opis stabilno艣ci film贸w pianowych w warunkach dynamicznych (szczeg贸艂y) Dr hab. Jan Zawa艂a
12. Mechanizmy reakcji i racjonalna in偶ynieria enzym贸w 鈥 badania metodami obliczeniowymi (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Tomasz Borowski
13. (*) Opracowanie funkcjonalnych materia艂贸w kompozytowych do pokrywania powierzchni styk贸w elektroenergetycznych, celem polepszenia w艂asno艣ci mechanicznych oraz wyd艂u偶enia czasu ich eksploatacji (szczeg贸艂y) Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz

* tematy badawcze realizowane w ramach programu "Doktorat Wdro偶eniowy".