Instytut Metalurgii i In偶ynierii Materia艂owej PAN

Lista proponowanych temat贸w badawczych

Lp. Temat badawczy (in偶ynieria materia艂owa) Promotor
1. Orientacja granic ziaren a przewodnictwo jonowe w tlenkowych elektrolitach sta艂ych (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Marek Faryna
2. Analiza stanu napr臋偶e艅 w materia艂ach mono i polikrystalicznych poddanych trawieniu jonowemu (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Marek Faryna
3. W艂a艣ciwo艣ci termodynamiczne stop贸w z uk艂ad贸w Li-Bi-Sb i Li-Pb-Sb (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Przemys艂aw Fima
4. Wp艂yw sk艂adu chemicznego, struktury i morfologii mieszanych perowskit贸w halogenkowych na parametry opto-elektroniczne ogniw fotowoltaicznych (szczeg贸艂y) Dr hab. Marek  Lipi艅ski
5. Zwi膮zki mi臋dzymetaliczne przeznaczone do zastosowa艅 katalitycznych wytwarzane metodami szybkiej krystalizacji (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Lidia Lity艅ska-Dobrzy艅ska
6. Charakterystyka mikrostruktury i w艂a艣ciwo艣ci pow艂ok kompozytowych natryskanych zimnym gazem (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. Lidia Lity艅ska-Dobrzy艅ska
7. Materia艂y dedykowane do kontaktu z krwi膮 w warunkach silnych si艂 艣cinaj膮cych (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Roman Major
8. Bioaktywne implanty bioaktywne, specyficzne dla pacjenta, zapewniaj膮ce trwa艂膮 rekonstrukcj臋 funkcjonaln膮 (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Roman Major
9. Nowoczesne stale o strukturze zapewniaj膮cej kombinacje wysokich w艂a艣ciwo艣ci wytrzyma艂o艣ciowych i plastycznych (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Wojciech Maziarz
10. Mikrostruktura i w艂a艣ciwo艣ci magnetycznie mi臋kkich nanokompozyt贸w wytwarzanych wysokowydajnymi technologiami bezodpadowymi (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Wojciech Maziarz
11. (*) Wysokowytrzyma艂e staliwa do odlewania cienko艣ciennych wyrob贸w o du偶ej dok艂adno艣ci powierzchni. Modelowanie, wytwarzanie, mikrostruktura i w艂a艣ciwo艣ci (szczeg贸艂y) Dr hab. in偶. Wojciech Maziarz
12. (*) Opracowanie nowych materia艂贸w na elementy wykorzystywane w budowie linii przep艂ywu topionych metali. Okre艣lenie wp艂ywu warunk贸w wytwarzania takich materia艂贸w na ich mikrostruktur臋 i w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Jerzy Mogiel
13. Wp艂yw warstwy grafenu na procesy zachodz膮ce na granicy faz ciek艂y metal sta艂e pod艂o偶e (szczeg贸艂y) Dr hab. Piotr Ozga
14. Wp艂yw parametr贸w fizycznych wybranych tlenk贸w metali na ich w艂a艣ciwo艣ci optyczne i elektroniczne w aspekcie zastosowania w ogniwach s艂onecznych (szczeg贸艂y) Dr hab. Piotr Panek
15. Zaawansowane metody rentgenowskiej dyfrakcyjnej tomografii napr臋偶eniowo-teksturowej w badaniach biomateria艂贸w (szczeg贸艂y) Prof. dr hab. in偶. Krzysztof Sztwiertnia
16. (*) Charakterystyka spoin lutowniczych w monta偶u komponent贸w elektronicznych du偶ej mocy uzyskanych z wykorzystaniem nowych stop贸w bezo艂owiowych (szczeg贸艂y) Dr hab. Anna Wierzbicka

* tematy badawcze realizowane w ramach programu "Doktorat Wdro偶eniowy".