Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020


Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 22 lipca br. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków aplikacyjnych!

Wnioski będą przyjmowane w dniach od 22 lipca od godz. 8:00 do 12 września br. do godz. 14:00. Dokumenty aplikacyjne (wzór wniosku) można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania. Prosimy nie wysyłać dokumentacji drogą mailową.

Po dokonaniu formalnej oceny wniosków: Egzaminy kierunkowe zostaną przeprowadzone w dniach: SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH: WYNIKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020:

Lista rankingowa

Ogłoszenie o rekrutacji

Wersje PDF: Ogłoszenie o rekrutacji KISD, Uzupełnienie ogłoszenia o rekrutacji.

Lista proponowanych tematów badawczych, wg Jednostek

Zbiorcza lista tematów (pobierz)

Harmonogram i zakres egzaminów

Nabór wniosków: 22.07.2019r. godz. 8:00 – 12.09.2019 r. godz. 14:00
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:
13-16.09.2019r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego: 17.09.2019r.: dla IFJ PAN, AGH oraz IKiFP PAN
20.09.2019r.: dla IMIM PAN oraz IF PAN
13.09.2019r.: dla IMIM PAN
Publikacja list rankingowych: do 25.09.2019 r.
Publikacja listy doktorantów: do 26.09.2019 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:
do 1.10.2019 r.

Zakres i forma egzaminów według Jednostek: Wersja PDF (pobierz).

Komisje rekrutacyjne według Jednostek:

Regulamin rekrutacji.