kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja 2020/2021

Lista przyjętych – Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021.

Listy rankingowe – Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów do KISD w rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2020/2021 z podziałem na jednostki szkoły i dyscypliny naukowe.

Harmonogram egzaminów – Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2020/2021 z podziałem na jednostki szkoły i dyscypliny naukowe.

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2020/2021 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji uzupełniającej – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki chemiczne:

IKiFP PAN – limit 1 doktorant

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych z uwzględnieniem dyscypliny naukowej (pobierz)

Szczegółowy opis tematów badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Tematy badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 06.10.2020 r. do 12.10.2020 r.
 2. ePUAPod 06.10.2020 r. do 12.10.2020 r. do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 06.10.2020 r. do 12.10.2020 r., w godzinach 8.00 – 15.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 20.10.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 21.10.2020 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 22.10.2020 r.
Publikacja list rankingowych: do 23.10.2020 r. godz. 12:00
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD do 30.10.2020 r. godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych02.11.09.2020 r.
godz. 16.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji uzupełniającej (pobierz)

Komisje egzaminacyjne według Jednostek i dyscypliny naukowej:

Lista przyjętych – Rekrutacja 2020-2021

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w ramach postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021.

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Listy rankingowe – Rekrutacja 2020-2021

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów do KISD w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 z podziałem na jednostki szkoły i dyscypliny naukowe. Kompletny wykaz list rankingowych zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 18.09.2020 g. 12.00

Harmonogram egzaminów – Rekrutacja 2020-2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 z podziałem na jednostki szkoły i dyscypliny naukowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu. Kompletny harmonogram zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 11.09.2020 g. 16.00

Rekrutacja 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) wprowadzamy zmiany w harmonogramie i sposobie składania wniosków do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Osoby, których obrona pracy magisterskiej planowana jest po terminie składania wniosków rekrutacyjnych, ale przed terminem egzaminu kwalifikacyjnego, mogą nadal aplikować do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.
Prosimy na wniosku rekrutacyjnym podać datę planowanej obrony. Dyplom lub oryginał zaświadczenia o odbytej obronie prosimy dostarczyć do sekretariatu KISD najpóźniej w dzień egzaminu.

Rekrutacja 2020/2021- po aktualizacji

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Dokumenty nieaktualne:

 • Nieaktualne ogłoszenie o rekrutacji na na rok akademicki 2020/2021 (pobierz)
 • Nieaktualny Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji dostępny jest (pobierz).

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 10 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne:
  • IF PAN – limit 5 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 4 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów.

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych z uwzględnieniem dyscypliny naukowej (pobierz)

Szczegółowy opis tematów badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Tematy badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 15.06.2020 r. do 17.07.2020 r.
 2. ePUAPod 10.08.2020 do 21.08.2020 do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 01.07.2020 do 20.07.2020 oraz od 17.08.2020 do 28.08.2020 w godzinach 8.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 07.09.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 11.09.2020 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 14-17.09.2020 r.
Publikacja list rankingowych: do 18.09.2020 r. godz. 12:00
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD do 25.09.2020 r. godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych30.09.2020 r.
godz. 16.00

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Więcej informacji

Komisje egzaminacyjne według Jednostek i dyscypliny naukowej: