kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) wprowadzamy zmiany w harmonogramie i sposobie składania wniosków do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Rekrutacja 2020/2021- po aktualizacji

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Dokumenty nieaktualne:

 • Nieaktualne ogłoszenie o rekrutacji na na rok akademicki 2020/2021 (pobierz)
 • Nieaktualny Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji dostępny jest (pobierz).

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 10 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne:
  • IF PAN – limit 5 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 4 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów.

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych (pobierz)

Więcej informacji

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 15.06.2020 r. do 17.07.2020 r.
 2. ePUAPod 10.08.2020 do 21.08.2020 do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 01.07.2020 do 20.07.2020 oraz od 17.08.2020 do 28.08.2020 w godzinach 8.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 07.09.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 11.09.2020 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 14-17.09.2020 r.
Publikacja list rankingowych: do 18.09.2020 r. godz. 12:00
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD do 25.09.2020 r. godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych30.09.2020 r.
godz. 16.00

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Więcej informacji

Komisje egzaminacyjne według Jednostek