kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca II 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022_Harmonogram egzaminów

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w ramach rekrutacji ogólnej uzupełniającej 2021/2022

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – ,
  • AGH – ,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 3 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – ,
  • AGH – limit 3 doktorantów.

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych z uwzględnieniem dyscypliny naukowej (pobierz)

Szczegółowy opis tematów badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Tematy badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r.
 2. ePUAPod 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 18.10.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 20.10.2021 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):25.10.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 27.10.2021 r.
Ogłoszenie listy przyjętychdo 29.10.2021 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 05.11.2021 r. do godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejWażne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022_Lista przyjętych

Rekrutacja uzupełniająca do KISD na rok akademicki 2021/2022-Lista przyjętych

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022_Listy rankingowe

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022_Harmonogram egzaminów

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w ramach rekrutacji ogólnej uzupełniającej 2021/2022

Harmonogram egzaminów w ramach rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” tutaj

Harmonogram egzaminów w ramach rekrutacji do projektów, przy właściwym ogłoszeniu rekrutacji projektowej tutaj.

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 3 doktorantów,
  • AGH – -,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 4 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 4 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów.

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych z uwzględnieniem dyscypliny naukowej (pobierz)

Szczegółowy opis tematów badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Tematy badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r.
 2. ePUAPod 16.08.2021 r. do 25.08.2021 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 16.08.2021 r. do 25.08.2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 06.09.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 10.09.2021 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):13-16.09.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 17.09.2021 r.
Ogłoszenie listy przyjętychdo 22.09.2021 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 29.09.2021 r. godz. 15:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja 2021/2022_Lista przyjętych

Rekrutacja do KISD na rok akademicki 2021/2022-Lista przyjętych

Rekrutacja 2021/2022_Listy rankingowe

Poniżej publikujemy listy rankingowe po egzaminach do KISD w ramach rekrutacji 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022_Harmonogram egzaminów

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w ramach rekrutacji ogólnej 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 10 doktorantów,
  • AGH – -,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne i nauki farmaceutyczne:
  • IF PAN – limit 5 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 4 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów.

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych z uwzględnieniem dyscypliny naukowej (pobierz)

Szczegółowy opis tematów badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Tematy badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
 2. ePUAPod 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: do 05.07.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 09.07.2021 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 12-15.07.2021 r.
Publikacja list rankingowych: do 16.07.2021 r.
Ogłoszenie listy przyjętych do 22.07.2021 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 29.07.2021 r. godz. 15:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 30.07.2021 r.

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Więcej informacji

Komisje egzaminacyjne według Jednostek i dyscypliny naukowej:

Listy przyjętych

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2019-2020