kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 – zmiana harmonogramu

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju uprzejmie informujemy, że harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 ulega zmianie.

Planowana aktualizacja dat nastąpi w czerwcu 2020 r. z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz sytuacji na uczelniach.

Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie szkoły.

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenie o rekrutacji na nowy rok akademicki jest już dostępne.

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 10 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne:
  • IF PAN – limit 5 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 4 doktorantów,
  • AGH – limit 3 doktorantów.

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych (pobierz)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 18 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
 2. Droga mailowa – na dres e-mail: kisd@ifj.edu.pl w dniach od 18 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5225) w dniach: od 29 czerwca 2020 r. do 9 lipca 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 10.07.2020 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 17.07.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 15.07.2020 r. godz. 16:00
Publikacja list rankingowych: do 22.07.2020 r. godz. 16:00
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD do 29.07.2020 r. godz. 15:00

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Komisje egzaminacyjne według Jednostek