kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Badania lekarskie

Doktoranci, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia są zobowiązani do wykonania badań lekarskich.

Skierowanie na badania wydaje właściwa jednostka KISD, w której doktorant realizuje rozprawę doktorską.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów