kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Doktoranci

Kształcenie w KISD

Zajęcia

Mini przewodnik dla doktoratów KISD w IFJ PAN

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Stypendium doktoranckie

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

Przerwy wypoczynkowe i urlopy