kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Kontakt

Siedziba Szkoły:

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

Sekretariat Szkoły:

IFJ PAN, budynek nr 5, parter, pokój 5224

Telefon: (+48) 12 662 8344
kisd@ifj.edu.pl