kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Dokumenty rekrutacyjne

  • Wniosek rekrutacyjny zawierający listę załączników: pdf, doc
  • Zgoda na pełnienie funkcji promotora na potrzeby postępowania rekrutacyjnego doc
  • Klauzula RODO (informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD): pdf
  • Pełnomocnictwo na potrzeby procesu rekrutacji do KISD: doc
  • Oświadczenie o rozpoczęciu kształcenia w KISD: pdf, doc

Szczegółowe informacje na temat wymaganych załączników:

2 zdjęcia kandydata(format legitymacyjny: 3,5 cm x 4,5 cm) oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej na nośniku CD