kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Dokumenty rekrutacyjne

  • Wniosek rekrutacyjny: pdf, doc
  • Zgoda na pełnienie funkcji promotora na potrzeby postępowania rekrutacyjnego doc
  • Klauzula RODO (informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD): pdf
  • Oświadczenie o rozpoczęciu kształcenia w KISD: pdf
  • Pełnomocnictwo na potrzeby procesu rekrutacji do KISD: doc