kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Władze Szkoły

Dyrektor KISD
Dr hab. Andrzej Horzela

Zastępca Dyrektora KISD w IFJ PAN
Dr hab. Anna Kaczmarska

Zastępca Dyrektora KISD w IKiFP PAN
Dr hab. Nika Spiridis

Zastępca Dyrektora KISD w IF PAN
Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Zastępca Dyrektora KISD w IMIM PAN
Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

RADA PROGRAMOWA KRAKOWSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
 • Prof. dr hab. Bogdan Fornal
 • Dr hab. Andrzej Horzela
 • Dr hab. Anna Kaczmarska
 • Instytut  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni  im.  Jerzego  Habera  Polskiej  Akademii  Nauk
 1. Prof. dr hab. Małgorzata Witko
 2. Dr hab. Barbara Jachimska
 3. Dr hab. Nika Spiridis
 • Instytut  Farmakologii im.  Jerzego  Maja Polskiej  Akademii  Nauk
 1. Prof. dr hab. Władysław Lasoń
 2. Dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
 1. Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka
 2. Prof. dr hab. inż. Marek Faryna
 3. Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
 2. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
 3. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
 4. Dr hab. inż. Joanna Chwiej
 5. Dr hab. inż. Bartłomiej Spisak
 6. Dr hab. inż. Jerzy Jedliński
 • Reprezentant Samorządu Doktorantów
 • Mgr inż. Piotr Jabłoński