kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Władze Szkoły

Dyrektor KISD
Prof. dr hab. Andrzej Horzela

Zastępca Dyrektora KISD w IFJ PAN
dr hab. Mariola Kłusek-Gawenda (p.o.)

Zastępca Dyrektora KISD w IKiFP PAN
Dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

Zastępca Dyrektora KISD w IF PAN
Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Zastępca Dyrektora KISD w IMIM PAN
Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec

Zastępca Dyrektora KISD w IMG PAN
Dr hab. inż. Krzysztof Tajduś

Zastępca Dyrektora KISD w IGSMiE PAN
Dr hab. Marzena Smol

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

Sekretarz naukowy KISD w IFJ PAN
Dr hab Jakub Bielecki

RADA PROGRAMOWA KRAKOWSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
 2. Prof. dr hab. Bogdan Fornal
 3. Prof. dr hab. Andrzej Horzela
 4. Dr hab. Mariola Kłusek-Gawenda

Instytut  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni  im.  Jerzego  Habera  Polskiej  Akademii  Nauk

 1. Prof. dr hab. Piotr Warszyński
 2. Prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska
 3. Dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

Instytut  Farmakologii im.  Jerzego  Maja Polskiej  Akademii  Nauk

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Filip
 2. Dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka
 2. Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec
 3. Dr hab. inż. Maciej Szczerba

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. inż. Przemysław Skotniczny
 2. Dr hab. inż. Krzysztof Tajduś
 3. Dr hab. inż. Mateusz Kudasik

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
 2. Dr hab. inż. Marzena Smol
 3. Dr hab. inż. Eugeniusz Sobczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
 2. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
 3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
 4. Dr hab. inż. Joanna Chwiej
 5. Dr hab. inż. Bartłomiej Spisak
 6. Prof dr hab. inż. Zbigniew Grzesik

Reprezentant Samorządu Doktorantów

 1. Mgr inż. Piotr Jabłoński