kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Władze Szkoły

Dyrektor KISD
Prof. dr hab. Andrzej Horzela

Zastępca Dyrektora KISD w IFJ PAN
Dr hab. Anna Kaczmarska

Zastępca Dyrektora KISD w IKiFP PAN
Prof. dr hab. Nika Spiridis

Zastępca Dyrektora KISD w IF PAN
Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Zastępca Dyrektora KISD w IMIM PAN
Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

Sekretarz naukowy KISD w IFJ PAN
Dr Mariola Kłusek- Gawenda

RADA PROGRAMOWA KRAKOWSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
 2. Prof. dr hab. Bogdan Fornal
 3. Prof. dr hab. Andrzej Horzela
 4. Dr hab. Anna Kaczmarska

Instytut  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni  im.  Jerzego  Habera  Polskiej  Akademii  Nauk

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Witko
 2. Prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska
 3. Prof. dr hab. Nika Spiridis

Instytut  Farmakologii im.  Jerzego  Maja Polskiej  Akademii  Nauk

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Filip
 2. Dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka
 2. Prof. dr hab. inż. Marek Faryna
 3. Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
 2. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
 3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
 4. Dr hab. inż. Joanna Chwiej
 5. Dr hab. inż. Bartłomiej Spisak
 6. Prof dr hab. inż. Zbigniew Grzesik

Reprezentant Samorządu Doktorantów

 1. Mgr inż. Piotr Jabłoński