kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Władze Szkoły

Dyrektor KISD
Dr hab. Mariola Kłusek-Gawenda

Zastępca Dyrektora KISD w IFJ PAN
Dr hab. Mirosław Gałązka

p.o. Zastępcy Dyrektora KISD w IKiFP PAN
Dr hab. Aneta Michna

Zastępca Dyrektora KISD w IF PAN
Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Zastępca Dyrektora KISD w IMIM PAN
Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec

Zastępca Dyrektora KISD w IMG PAN
Dr inż. Paweł Jamróz

Zastępca Dyrektora KISD w IGSMiE PAN
Dr hab. Marzena Smol-Aruszanjan

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Zastępca Dyrektora KISD na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

RADA PROGRAMOWA KRAKOWSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
 2. Prof. dr hab. Bogdan Fornal
 3. Dr hab. Mariola Kłusek-Gawenda
 4. Dr hab. Mirosław Gałązka

Instytut  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni  im.  Jerzego  Habera  Polskiej  Akademii  Nauk

 1. Prof. dr hab. Piotr Warszyński
 2. Prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska
 3. Dr hab. Aneta Michna

Instytut  Farmakologii im.  Jerzego  Maja Polskiej  Akademii  Nauk

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Filip
 2. Dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka
 2. Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec
 3. Dr hab. inż. Maciej Szczerba

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. inż. Przemysław Skotniczny
 2. Dr inż. Paweł Jamróz
 3. Dr hab. inż. Mateusz Kudasik

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 1. Dr hab. inż. Magdalena Wdowin
 2. Dr hab. inż. Marzena Smol-Aruszanjan
 3. Dr hab. inż. Eugeniusz Sobczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
 2. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
 3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
 4. Dr hab. inż. Joanna Chwiej
 5. Dr hab. inż. Bartłomiej Spisak
 6. Prof dr hab. inż. Zbigniew Grzesik

Reprezentant Samorządu Doktorantów

 1. Mgr inż. Weronika Gozdur