kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Program STER 2024-2026

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska otrzymała finansowanie w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, edycja 2023. Projekt „Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska-poza horyzont przez współpracę, umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność” zyskał finansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł i będzie realizowany w okresie 3 lat od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Głównym celem programu STER jest wsparcie umiędzynarodowienia w szkołach doktorskich, poprzez:

  1. doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
  2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów; 
  3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  4. wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  6. wsparcie stypendialne dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

Działania projektowe:

1. Wypłata stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz dla najlepszych doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowego programu doktorskiego, w szczególności zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.
Wypłata stypendium po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego; wypłata warunkowana jest przebywaniem stypendysty na terenie RP, z wyłączeniem okresu mobilności finansowanej w ramach projektu zgodnie z pkt. 2;

2. wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej

Ważne! O wynikach naboru wnioskodawcy są informowani drogą mailową.

3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”

A. Wykłady gościnne dla doktorantów KISD

B. Szkolenia dla doktorantów KISD

Nadchodzące szkolenia dla doktorantów KISD

C. Szkolenia dla promotorów w KISD

D. Konferencja doktorantów KISD

4. działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich

5. działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów
6. dodatkowe działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem