kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Dokumenty

Przepisy ogólne

Ustawa z dnia 20lipca 2018r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.)

Przepisy wewnętrzne

Zarządzenia

Do pobrania dla doktorantów

Rekrutacja

  • Zgoda na pełnienie funkcji promotora na potrzeby postępowania rekrutacyjnego doc
  • Wniosek rekrutacyjny: pdf, doc
  • Klauzula RODO (informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD): pdf
  • Pełnomocnictwo na potrzeby procesu rekrutacji do KISD: doc
  • Oświadczenie o rozpoczęciu kształcenia w KISD: pdf, doc

Kształcenie w KISD

Szablon prezentacji KISD

Logo KISD

Belka KISD