kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Program STER

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska otrzymała finansowanie w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała pakiet wsparcia systemowego na okres od 04.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

Finansowaniem mogą zostać objęte:

1. działania związane z pozyskiwanie zagranicznych doktorantów;

2. wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego;

3. wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej;

4. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;

5. działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;

6. działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektu.

Więcej informacji o programie STER

Regulamin programu STER (2020)

Ogłoszenia o naborze wniosków do programu STER w KISD

Wyniki naboru do programu STER

O wynikach naboru wnioskodawcy są informowani drogą mailową.

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki