kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Program STER 2021-2023

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska otrzymała finansowanie w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała pakiet wsparcia systemowego na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2023 r. (nabór 2020).

Finansowaniem mogą zostać objęte:

1. działania związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów;
2. wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego;
3. wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej;

Ważne! O wynikach naboru wnioskodawcy są informowani drogą mailową.

4. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;

a) Wykłady gościnne dla doktorantów KISD

b) Szkolenia dla doktorantów KISD

5. działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  • 10th European School for Young Materials Scientists, 22-23 września 2021, Drezno, Niemcy
  • SYNERGY – 11th European School for Young Materials Scientists, 25-29.09.2022, Lizbona, Portugalia
  • 12th European School for Young Materials Scientists, 07-10.11.2023, Brno, Czechy

Doktorat w ramach międzynarodowej współpracy-wspólna opieka promotorska, podwójny stopień doktora, wspólny stopień doktora

Wytyczne nawiązywania współpracy międzynarodowej w KISD w obszarze kształcenia doktorantów „Krok po kroku”

6. działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem.

Więcej informacji o programie STER

Regulamin programu STER (2020)