kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Program STER

Logo programu: połaczenie kotwicy i ksiażki

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska otrzymała finansowanie w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała pakiet wsparcia systemowego na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2023 r. (nabór 2020).

Finansowaniem mogą zostać objęte:

1. działania związane z pozyskiwanie zagranicznych doktorantów;

KISD- ulotka

KISD- broszura

KISD- belka niebieskie tło

KISD- belka zielone tło

KISD- belka szare tło

2. wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego;

Ogłoszenie o naborze wniosków- wypłata stypendiów dla najlepszych doktorantów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej realizujących projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierzający do uzyskania joint PhD degree lub double PhD degree

3. wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej;

Regulamin wsparcia zagranicznej mobilności w KISD w ramach programu STER- umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Ogłoszenia o naborze wniosków -_wsparcie zagranicznej mobilności_w KISD w ramach programu STER umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Ważne! O wynikach naboru wnioskodawcy są informowani drogą mailową.

4. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;

Ogłoszenie w sprawie organizowania pobytów zagranicznych profesorów wizytujących, promotorów i promotorów pomocniczych, prowadzących zajęcia dydaktyczne lub wykłady gościnne w języku angielskim dla doktorantów KISD

5. działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;

6. działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektu.

Więcej informacji o programie STER

Regulamin programu STER (2020)