kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Umiędzynarodowienie

Jednym z głównych założeń kształcenia w KISD jest umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej oraz takie profilowanie karier naukowych doktorantów, aby dać doktorantom realną możliwość samodzielnego zaistnienia w międzynarodowym środowisku naukowym. Szkoła doktorska jest ukierunkowana na pracę w międzynarodowym środowisku, stąd większość zajęć dydaktycznych jest prowadzona w języku angielskim, strona szkoły doktorskiej jest dwujęzyczna, tak samo jak obsługa administracyjna i dokumentacja przebiegu kształcenia dla doktorantów.

Umiędzynarodowienie w KISD realizowane jest na wielu płaszczyznach:

Cudzoziemcy w KISD

Umiędzynarodowienie KISD znajduje także odzwierciedlenie w liczbie cudzoziemców kształcących się w szkole doktorskiej. Liczba cudzoziemców w KISD w poszczególnych latach:

 Procentowy udział cudzoziemców w KISD
Stan na dzień 31.12.201913,33%
Stan na dzień 31.12.202011,48%
Stan na dzień 31.12.202116,67%
Stan na dzień 31.12.202218,63%
Stan na dzień 31.12.202319,44%

Mobilność zagraniczna doktorantów

Doktoranci KISD uczestniczą w międzynarodowych stażach, konferencjach, szkołach, spotkaniach grup badawczych, itp.

Programy związane z umiędzynarodowieniem realizowane w KISD oraz jednostkach współtworzących KISD:

  • NAWA PROM- Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej- realizowany w wybranych jednostkach KISD
  • NAWA STER- – umiędzynarodowienie szkół doktorskich, edycja 2020; Projekt „Kraków Interdisciplinary Doctoral School for Internationalization, Interdisciplinarity and Innovation” realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2023
  • NAWA STER- – umiędzynarodowienie szkół doktorskich, edycja 2023; Projekt „Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska-poza horyzont przez współpracę, umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność” realizowany w okresie 01.01.2024 – 31.12.2026

Międzynarodowa współpraca w zakresie kształcenia doktorantów

Możliwe formy współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia doktorantów:

  1. Wspólne promotorstwo (Codirection, Co-supervision)
  2. Podwójny stopień (Double Degree)
  3. Wspólny stopień (Joint Degree)

Doktorat w KISD ramach międzynarodowej współpracy- więcej informacji

Wytyczne nawiązywania współpracy międzynarodowej w KISD w obszarze kształcenia doktorantów „Krok po kroku”

Nagrody:

Aktywność KISD w zakresie umiędzynarodowienia została doceniona przez środowisko doktorantów. IFJ PAN wraz z Krakowską Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską został laureatem pierwszego miejsca w kategorii: „Otwarci na Świat” w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023 organizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Ocenie podlegał zakres wsparcia mobilności i umiędzynarodowienie w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską.