kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

W Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzona jest rekrutacja w ramach przyznanych projektów i programów. Rekrutacja ta odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki.

Rekrutacja przeprowadzana jest na wniosek właściwego Zastępcy Dyrektora KISD, zaakceptowany przez właściwego Dyrektora Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk lub Rektora AGH, skierowany do  Dyrektora KISD. Wniosek zawiera w szczególności:

  1. wskazanie źródeł finansowania stypendium doktoranckiego w okresie kształcenia,
  2. termin naboru wniosków,
  3. harmonogram egzaminu,
  4. zakres egzaminu,
  5. wskazanie osoby wyrażającej zgodę na podjęcie funkcji promotora w ramach zgłaszanego tematu badawczego,
  6. wskazanie osoby wyrażającej zgodę na podjęcie funkcji promotora pomocniczego w ramach zgłaszanego tematu badawczego, o ile planowany jest jego udział w opracowaniu rozprawy doktorskiej w ramach danego tematu badawczego,
  7. oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 190 ust. 5-6 Ustawy, przez osobę wyrażającą zgodę na podjęcie funkcji promotora,
  8. tytuł tematu badawczego, w ramach którego przygotowana zostanie rozprawa doktorska,
  9. opis tematu badawczego zawierający nie więcej niż 250 słów w języku polskim i angielskim

Zgodnie z decyzją Rady Programowej KISD przyjmowanie doktorantów w ramach rekrutacji do projektów jest możliwe tylko z początkiem semestru zimowego (z początkiem października) oraz z początkiem semestru letniego (z początkiem marca). Nie ma możliwości prowadzenia rekrutacji ciągłej.

Lista aktualnych postępowań rekrutacyjnych do projektów:

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 22.06.2022

1. Temat badawczy: „Efekt ciśnienia na strukturę azotków i właściwości wysokentropowych kompozytów na osnowie Ti, Zr, Nb, Ta, Mo, Cr, Al” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Łukasz Rogal – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

2. Temat badawczy: „Zaawansowane materiały przeznaczone do minimalizowania uszkodzeń tkanek” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Ceus UNISIMO (temat zostanie uruchomiony w przypadku uzyskania finansowania)

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Roman Major – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

3. Temat badawczy: „Analiza interakcji komórek i bakterii z materiałami bioaktywnymi przy użyciu nowego dynamicznego bioreaktora przepływowego oraz walidacja in vivo  w kontekście  gojenia ran” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Ceus UNISIMO (temat zostanie uruchomiony w przypadku uzyskania finansowania)

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Roman Major – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 09.06.2022

1. Temat badawczy: „Właściwości zmęczeniowe stopów na bazie Ni-Mn-Ga otrzymanych metodą szybkiej krystalizacji” (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 23

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 21.04.2022

1. Temat badawczy: „ Właściwości termodynamiczne i struktura stopów Cu-Mg-Ti i Ag-Mg-Ti oraz ich potencjał do interakcji z wodorem. (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Adam Dębski, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Rekrutacja do projektów – ogłoszenie z dnia 20.04.2022

IFJ PAN

1. Temat badawczy:Nadprzewodnictwo w układach hybrydowych magnetyków i metali(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – dr hab. Ipsita Mandal – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

2. Temat badawczy:Proton diffraction at high energies(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Janusz Chwastowski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

3. Temat badawczy:Modernizacja detektora śladów dla eksperymentu ATLAS na HL-LHC oraz ewaluacja możliwości pomiarów procesu VBF H->WW na HL-LHC(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – dr hab. Ewa Stanecka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

4. Temat badawczy:Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznego(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Edyta Łokas – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

IF PAN

1. Temat badawczy:Zastosowanie grafenu w przeciwdziałaniu prionowej propagacji alfa-synukleiny w chorobie Parkinsona(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu SONATA BIS 11

Kandydat na promotora: – dr hab. n. med. Grzegorz Kreiner – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 14.02.2022

1. Temat badawczy:Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Symfonia 15

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 21.12.2021_IKiFP PAN_OPUS

Temat badawczy:Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych” (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Barbara Jachimska- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 13.12.2021_IF PAN_OPUS 19

Temat badawczy:Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych” (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: dr hab. Bernadeta Szewczyk- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów