kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

W Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzona jest rekrutacja w ramach przyznanych projektów i programów. Rekrutacja ta odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki.

Lista aktualnych postępowań rekrutacyjnych:

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 07.04.2021

Temat badawczy: „Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: dr hab.Radosław Ryblewski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu OPUS – ogłoszenie z dnia 03.03.2021

Temat badawczy: Procesy nanochemiczne indukowane wiązką elektronową w środowisku płynnym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym: kinetyka syntezy, rozpuszczania i elektrodepozycji nanocząstek Pt, Pd, Au i Ag (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan- Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 22.02.2021

Temat badawczy: „Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Paweł Bilski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz prof. dr. hab. Yuriy Zorenko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Temat badawczy: „Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji jet-gap-jet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS(szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Janusz Chwastowski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Komisje egzaminacyjne według Jednostek i dyscypliny naukowej:

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów