kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

W Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzona jest rekrutacja w ramach przyznanych projektów i programów. Rekrutacja ta odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki.

Lista aktualnych postępowań rekrutacyjnych:

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 27.07.2020

Temat badawczy: „Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Paweł Bilski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz prof. dr. hab. Yuriy Zorenko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Temat badawczy: „Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji jet-gap-jet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS(szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Janusz Chwastowski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Temat badawczy: „Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: dr hab.Radosław Ryblewski – Instytut Fizyki Jądrowej PAN