kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 27.07.2021_IFJ PAN_OPUS 17

  1. Temat badawczy: Przyspieszenie cząstek na falach uderzeniowych w plazmie kosmicznej (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 17

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Jacek Niemiec – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 20.07.2021_IFJ PAN_SONATA BIS

  1. Temat badawczy:QCD ex-Machina: nowe podejście do rozwiązywania problemów Chromodynamiki Kwantowej” (szczegóły PL/ENG) w ramach grantu SONATA BIS

Kandydat na promotora: dr hab. Andrzej Siódmok- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 20.07.2021_IF PAN_OPUS 19

  1. Temat badawczy:Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych. Od zrozumienia i poznania mechanizmu lekooporności do prób jej przezwyciężenia(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS19;

Kandydat na promotora: dr hab. Bernadeta Szewczyk- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektów – ogłoszenie z dnia 16.07.2021

1. Temat badawczy:Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Symfonia 15

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

1. Temat badawczy:Monekularny profil nowych substancji o działaniu przeciwsomatycznym(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 20

Kandydat na promotora: – dr hab. Jan Rodriguez Parkitna – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

1. Temat badawczy:Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu SONATA BIS

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Janusz Chwastowski- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

2. Temat badawczy: „Optymalizacja procesu odlewania na wirujący walec w celu modyfikacji właściwości mechanicznych oraz magnetycznych stopów na bazie Ni-Mn-Ga(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 2

Kandydat na promotora: dr hab. inż. Szczerba Maciej, prof. IMIM PAN -Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

3. Temat badawczy:Wpływ dodatków stopowych na procesy rekrystalizacji dynamicznej i statycznej w bioabsorbowalnych stopach cynku – badania in situ(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 2

Kandydat na promotora: dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec -Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

4. Temat badawczy:Uogólnione równanie Cattaneo jako narzędzie do opisu anomalnej dyfuzji ze skończoną prędkością propagacji(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 2

Kandydat na promotora: Dr hab. Katarzyna Górska -Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 07.04.2021

Temat badawczy: „Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: dr hab.Radosław Ryblewski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu OPUS – ogłoszenie z dnia 03.03.2021

Temat badawczy: Procesy nanochemiczne indukowane wiązką elektronową w środowisku płynnym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym: kinetyka syntezy, rozpuszczania i elektrodepozycji nanocząstek Pt, Pd, Au i Ag (szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 22.02.2021

Temat badawczy: „Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Paweł Bilski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz prof. dr. hab. Yuriy Zorenko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzona jest rekrutacja w ramach przyznanych projektów i programów. Rekrutacja ta odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki.

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów