kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do KISD odbywa się :
1) w ramach limitów miejsc finansowanych z subwencji -więcej szczegółów: REKRUTACJA OGÓLNA
2) w ramach środków spoza subwencji: grantów, projektów, programów – szczegóły poniżej
Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku– Instrukcja

Rekrutacja do KISD w ramach środków z grantów/ projektów/ programów odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki. Rekrutacja przeprowadzana jest na wniosek właściwego Zastępcy Dyrektora KISD, zaakceptowany przez właściwego Dyrektora Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk lub Rektora AGH, skierowany do  Dyrektora KISD. Zgodnie z decyzją Rady Programowej KISD przyjmowanie doktorantów w ramach rekrutacji do projektów jest możliwe tylko z początkiem semestru zimowego (z początkiem października) oraz z początkiem semestru letniego (z początkiem marca).

Kandydaci zainteresowani podjęciem kształcenia w KISD mogą zapoznać się z aktualnymi postępowaniami rekrutacyjnymi do projektu w poszczególnych jednostkach szkoły doktorskiej.

Postępowania rekrutacyjne do projektów w jednostkach KISD:

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów