kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

Harmonogram egzaminu

Szczegółowy harmonogram egzaminu (pobierz)

Rekrutacja do grantu SONATA BIS 2020/2021

  • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

„Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 11 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 15.00.

2.         Droga mailowa – na adres e-mail: kisd@ifj.edu.pl w dniach od 11 maja 2020 r do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 15.00.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5225) w dniach: od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   01.06.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   01.06.2020 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 02.06.2020 r.
Publikacja list rankingowych:   03.06.2020 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   03.06.2020 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: 10.06.2020 r. godz.15.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)