kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu

W Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzona jest rekrutacja w ramach przyznanych projektów i programów. Rekrutacja ta odbywa się poza limitami wskazanymi w rekrutacji ogólnej na dany rok akademicki.

Temat badawczy:Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu SONATA BIS

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Janusz Chwastowski- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 27.07.2021_IFJ PAN_OPUS 17

  1. Temat badawczy: Przyspieszenie cząstek na falach uderzeniowych w plazmie kosmicznej (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 17

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Jacek Niemiec – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 20.07.2021_IF PAN_OPUS 19

  1. Temat badawczy:Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych. Od zrozumienia i poznania mechanizmu lekooporności do prób jej przezwyciężenia(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS19;

Kandydat na promotora: dr hab. Bernadeta Szewczyk- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Rekrutacja do projektów – ogłoszenie z dnia 16.07.2021

1. Temat badawczy:Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Symfonia 15

Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

1. Temat badawczy:Molekularny profil leków o działaniu przeciwpsychotycznym(szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 20

Kandydat na promotora: – dr hab. Jan Rodriguez Parkitna – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Temat badawczy: „Wzrost monokryształów materiałów luminescencyjnych oraz badanie ich własności.(szczegóły PL/ENG)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Paweł Bilski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz prof. dr. hab. Yuriy Zorenko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Finansowanie stypendiów doktoranckich w ramach grantów