kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu-IFJ PAN

IFJ PANnauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku– Instrukcja

Aktualne postępowania rekrutacyjne do projektów:

Postępowanie rekrutacyjne projektowe do zagadnienia badawczego (szczegóły postępowania pod linkiem)Kandydat na promotoraOkres przyjmowania wniosków rekrutacyjnychData ogłoszenia rekrutacji
Wysokorozdzielcze korelatywne obrazowanie komórek śródbłonkadr hab. Bartłomiej Zapotoczny02.01.2024-08.01.202427.10.2023
Rekrutacje zakończone:
Badania oddziaływań foton–foton z użyciem danych z trzeciego
okresu działania akceleratora LHC
dr hab. Marcin Wolter21.08.2023-25.08.202321.07.2023
Modernizacja detektora śladów dla eksperymentu ATLAS na HL-LHC oraz ewaluacja możliwości pomiarów procesu VBF H->WW na HL-LHCdr hab. Ewa Stanecka21.08.2023-25.08.202321.07.2023
Badania struktury elektronowej kompleksów nanocząstek metali i tlenków metali z peptydami amyloidu beta (w obecności i bez ludzkiego białka S100B) lub ludzkiej cystatyny C przy użyciu spektroskopii absorpcji promieniowania rentgenowskiegoprof. dr hab. Wojciech Kwiatek21.08.2023-25.08.202321.07.2023
Obrazowanie błon biologicznych z zastosowaniem nanospektroskopii ze zmienną polaryzacjądr hab. Katarzyna Pogoda21.08.2023-25.08.202328.07.2023
Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IRdr hab. Katarzyna Pogoda21.08.2023-25.08.202328.07.2023
Rekrutacje zakończone:
Eksperyment P-ONE: analizy pierwszych danychdr hab. Paweł Malecki19.06.2023-23.06.202318.05.2023
Rozwój nowych metod analizy danych z Obserwatorium Pierre Augerdr hab. Jan Pękala19.06.2023-23.06.202318.05.2023
Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznegodr hab. Edyta Łokas19.06.2023-23.06.202318.05.2023
Procesy indukowane fotonami – od fenomenologii do eksperymentu ATLASdr hab. Mariola Kłusek-Gawenda19.06.2023-23.06.202319.05.2023