kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_2023_P24

Lista przyjętych
pobierz
Lista rankingowa
pobierz
Harmonogram egzaminów
pobierz
  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)Zagadnienie badawcze: Wysokorozdzielcze korelatywne obrazowanie komórek śródbłonka. (szczegóły)

Kandydat na promotora:  – dr hab. Bartłomiej Zapotoczny

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników do pobrania ze strony: Dokumenty rekrutacyjne
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 02.01.2024 r. do 08.01.2024 r.
  2. ePUAP –  od 02.01.2024 r. do 08.01.2024 r.oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 02.01.2024 r. do 08.01.2024 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 15.01.2024
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:16.01.2024
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):17.01.2024-19.01.2024
Publikacja list rankingowych:do 22.01.2024
Ogłoszenie listy przyjętychdo 23.01.2024
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 30.01.2024 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 14.02.2024

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów według jednostek KISD