kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

O Szkole

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD) została utworzona 6 maja 2019 r. przez:

Czytaj więcej

Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie nie

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba Szkoły:

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła DoktorskaInstytut Fizyki Jądrowej im. He

Czytaj więcej

Regulamin rekrutacji

Regulamin określa zasady i tryb rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Regulamin rekrutacji

Regulamin organizacyjny kształcenia

Regulamin określa szczegółowy sposób organizacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Regulamin organizacyjny kształcenia

Program kształcenia

Kształcenie w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.

Program kształcenia

Utworzenie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój nauki w Polsce oraz kształcenie Obywateli, służąc rozwojowi nauki i społeczeństwa dnia 6 maja 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (akronim: KISD).

Wspólna Szkoła Doktorska prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.).

Aktualności

Rekrutacja 2020/2021 – aktualizacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) wprowadzamy zmiany w harmonogramie i sposobie składania wniosków do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021.

Osoby, których obrona pracy magisterskiej planowana jest po terminie składania wniosków rekrutacyjnych, ale przed terminem egzaminu kwalifikacyjnego, mogą nadal aplikować do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.
Prosimy na wniosku rekrutacyjnym podać datę planowanej obrony. Dyplom lub oryginał zaświadczenia o odbytej obronie prosimy dostarczyć do sekretariatu KISD najpóźniej w dzień egzaminu.

Więcej informacji

Zdalne prowadzenie zajęć w KISD

Z uwagi na stan epidemiczny w kraju wybrane zajęcia z oferty KISD na II semestr będą prowadzone zdalnie.

Więcej szczegółów

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w KISD- przedłużenie

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni, informujemy, że zajęcia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej zostają zawieszone do 10.04.2020 r. włącznie.

O dalszych działaniach, w tym możliwości odbywania zajęć zdalnie, będziemy Państwa informować.

Zmiany w funkcjonowaniu sekretariatu KISD

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju zmieniamy godziny pracy sekretariatu KISD

  • dyżury telefoniczne pracowników będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00, tel. 12 662 83 44
  • bez ograniczeń można kontaktować się z sekretariatem KISD poprzez email: kisd@ifj.edu.pl
  • w przypadku uzasadnionej konieczności osobistego załatwienia sprawy, prosimy każdorazowo o wcześniejszy kontakt z sekretariatem, aby ustalić szczegóły spotkania.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w KISD

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zawieszenia na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW, informujemy, że wszystkie zajęcia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej zostają zawieszone na okres od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r włącznie.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenie o rekrutacji na nowy rok akademicki jest już dostępne.

Więcej szczegółów