kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

O Szkole

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD) została utworzona 6 maja 2019 r. przez:

Czytaj więcej

Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie nie

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba Szkoły:

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła DoktorskaInstytut Fizyki Jądrowej im. He

Czytaj więcej

Regulamin rekrutacji

Regulamin określa zasady i tryb rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Regulamin rekrutacji

Regulamin organizacyjny kształcenia

Regulamin określa szczegółowy sposób organizacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Regulamin organizacyjny kształcenia

Program kształcenia

Kształcenie w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.

Program kształcenia

Utworzenie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój nauki w Polsce oraz kształcenie Obywateli, służąc rozwojowi nauki i społeczeństwa dnia 6 maja 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (akronim: KISD).

Wspólna Szkoła Doktorska prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.).

Aktualności

Rekrutacja 2020/2021 – aktualizacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) wprowadzamy zmiany w harmonogramie i sposobie składania wniosków do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021.

Więcej informacji

Zdalne prowadzenie zajęć w KISD

Z uwagi na stan epidemiczny w kraju wybrane zajęcia z oferty KISD na II semestr będą prowadzone zdalnie.

Więcej szczegółów

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w KISD- przedłużenie

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni, informujemy, że zajęcia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej zostają zawieszone do 10.04.2020 r. włącznie.

O dalszych działaniach, w tym możliwości odbywania zajęć zdalnie, będziemy Państwa informować.

Zmiany w funkcjonowaniu sekretariatu KISD

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju zmieniamy godziny pracy sekretariatu KISD

  • dyżury telefoniczne pracowników będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00, tel. 12 662 83 44
  • bez ograniczeń można kontaktować się z sekretariatem KISD poprzez email: kisd@ifj.edu.pl
  • w przypadku uzasadnionej konieczności osobistego załatwienia sprawy, prosimy każdorazowo o wcześniejszy kontakt z sekretariatem, aby ustalić szczegóły spotkania.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w KISD

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zawieszenia na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW, informujemy, że wszystkie zajęcia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej zostają zawieszone na okres od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r włącznie.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenie o rekrutacji na nowy rok akademicki jest już dostępne.

Więcej szczegółów