kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Wyjazd doktorantów KISD do Drezna

W dniach 22-23 września 2021 roku w Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS w Dreźnie miało miejsce X Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie/ European School for Young Materials Scientists, w którym brali udział doktoranci Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz doktoranci z  Technische Universitat Dresden i  Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems z  Niemiec i  Univesidade Nova de Lisboa z Portugalii. W czasie spotkania Uczestnicy wygłosili 17 referatów oraz przedstawili wyniki badań w formie 16 posterów. Seminarium stanowiło forum do wymiany cennych doświadczeń i dyskusji w interdyscyplinarnym, międzynarodowym gronie młodych naukowców.

Wyjazd i udział w wydarzeniu doktorantów ze szkoły doktorskiej został sfinansowany ze środków programu STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich pozyskanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.