kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja ogólna

Rekrutacja do KISD odbywa się :
1) w ramach limitów miejsc finansowanych z subwencji -REKRUTACJA OGÓLNA (szczegóły poniżej)
2) w ramach środków spoza subwencji: grantów, projektów, programów – więcej szczegółów: REKRUTACJA PROJEKTOWA
Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku– Instrukcja

Rekrutacja ogólna 2024/2025

Listy przyjętych
Listy rankingowe według jednostek KISD
Harmonogram egzaminów według jednostek KISD
IFJ PAN
IKiFP PAN
IMG PAN

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 6 doktorantów,
  • AGH – limit 0 doktorantów,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 3 doktorantów,
 • nauki medyczne i nauki farmaceutyczne:
  • IF PAN – limit 0 doktorantów
 • Inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 1 doktorant,
  • AGH – limit 0 doktorantów,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
  • IMG PAN- limit 4 doktorantów,
  • IGSMiE PAN- limit 2 doktorantów,

Zagadnienia badawcze

Szczegółowy opis zagadnień badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Zagadnienia badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników do pobrania ze strony: Dokumenty rekrutacyjne
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r.
 2. ePUAPod 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
 4. Za pośrednictwem pełnomocnika –  od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r. Kandydaci którzy nie mogą złożyć samodzielnie wniosków (a w szczególności kandydaci zagraniczni) muszą mieć przedstawiciela w PL pełniącego funkcję pełnomocnika do przekazywania i odbierania wszystkich dokumentów (wniosek wraz z załącznikami oraz decyzje administracyjne) w imieniu kandydata. Do dokumentów należy dołączyć podpisane pełnomocnictwo.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: do 10.07.2024 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 12.07.2024 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):15-18.07.2024 r.
Publikacja list rankingowych : 22.07.2024 r.
Ogłoszenie listy przyjętych :24.07.2024 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISD do 31.07.2024 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 08.08.2024 r.

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD (najpóźniej jeden dzień roboczy przed egzaminem).

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów według jednostek KISD

Komisje egzaminacyjne według Jednostek i dyscypliny naukowej

Listy przyjętych w ubiegłych Rekrutacjach:

IKiFP PAN i IGSMiE PAN rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

Lista przyjętych do KISD rekrutacja ogólna 2023/2024

IFJ PAN– rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

IKiFP PAN– rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

AGH – inżynieria materiałowa– rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

IFJ PAN– rekrutacja 2022/2023

IKiFP PAN– rekrutacja 2022/2023

IF PAN– rekrutacja 2022/2023

Lista osób przyjętych do KISD_Rekrutacja 2021/2022- rekrutacja uzupełniająca II

Lista osób przyjętych do KISD_Rekrutacja 2021/2022

Lista osób przyjętych do KISD_Rekrutacja 2021/2022

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2019-2020