kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja ogólna

Rekrutacja do KISD odbywa się :

 1. w ramach limitów miejsc finansowanych z subwencji -REKRUTACJA OGÓLNA (szczegóły poniżej)
 2. w ramach środków spoza subwencji: grantów, projektów, programów – REKRUTACJA PROJEKTOWA

Rekrutacja 2023/2024

Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 (pobierz)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Rekrutacji – Lista tematów badawczych (pobierz)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o Rekrutacji – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Limity przyjęć w danej dyscyplinie

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  • IFJ PAN – limit 5 doktorantów,
  • AGH – -,
 • nauki chemiczne:
  • IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne i nauki farmaceutyczne:
  • IF PAN – limit 2 doktorantów,
 • inżynieria materiałowa:
  • IMIM PAN – limit 1 doktorant,
  • AGH – limit 3 doktorantów
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
  • IMG PAN- limit 1 doktorant
  • IGSMiE PAN- limit 2 doktorantów

Tematy badawcze

Lista tematów badawczych z uwzględnieniem dyscypliny naukowej (pobierz)

Szczegółowy opis tematów badawczych z podziałem na poszczególne jednostki szkoły doktorskiej zawierający dane kontaktowe kandydata na promotora oraz wymagania wobec kandydata na doktoranta jest dostępny w zakładce Tematy badawcze

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r.
 2. ePUAPod 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: do 05.07.2023
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 07.07.2023
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):10.07.2023-13.07.2023
Publikacja list rankingowych: do 17.07.2023
Ogłoszenie listy przyjętych do 19.07.2023
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 26.07.2023 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 08.08.2023 r.

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Więcej informacji

Komisje egzaminacyjne według Jednostek i dyscypliny naukowej:

Listy przyjętych

IFJ PAN– rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

IKiFP PAN– rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

AGH – inżynieria materiałowa– rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

IFJ PAN– rekrutacja 2022/2023

IKiFP PAN– rekrutacja 2022/2023

IF PAN– rekrutacja 2022/2023

Lista osób przyjętych do KISD_Rekrutacja 2021/2022- rekrutacja uzupełniająca II

Lista osób przyjętych do KISD_Rekrutacja 2021/2022

Lista osób przyjętych do KISD_Rekrutacja 2021/2022

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2020-2021

Lista osób przyjętych do KISD- Rekrutacja 2019-2020