kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

O Szkole

Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską (KISD) tworzą instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz dwa wydziały Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

Kształcenie w naszej Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora i jest prowadzone w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki farmaceutyczne,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Nauczanie w KISD charakteryzuje nowoczesność i aktualność tematyki badawczej oraz elastyczny program kształcenia pozwalający na wybór zajęć w zależności od potrzeb doktoranta.

Kształcenie w KISD trwa od 6 do 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Jest ono prowadzone poprzez realizację indywidualnego programu badawczego i indywidualnego programu kształcenia.

Szkoła działa w oparciu o następujące dokumenty:

  • Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska” z dnia 6 maja 2019 r.,
  • Regulamin organizacyjny kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej,
  • Program Kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej,
  • Regulamin Rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Umiędzynarodowienie w KISD