kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

COVID-19

COVID-19 prowadzenie zajęć w KISD

 • Od 1 października br. wszystkie zajęcia prowadzone będą stacjonarnie. Doktoranci zostaną informowani o ewentualnej zmianie i prowadzeniu zajęć w formie zdalnej.
 • Zajęcia prowadzone są salach wykładowych należących do jednostek tworzących KISD na zasadach obowiązujących w tych jednostkach.
 • Doktoranci zobowiązani są do  niezwłocznego  powiadomienia właściwej jednostki KISD oraz do sekretariatu KISD:
  • o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji,
  • o objęciu kwarantanną z powodu skierowania na test zakażenia koronawirusem,
  • o objęciu kwarantanną z powodu kontaktu z osobą zakażoną.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku):

 • poddanie się natychmiastowej samoizolacji oraz przekazanie informacji do Jednostki KISD oraz Sekretariatu KISD,
 • zdalne uzyskanie skierowania na test i jego wykonanie,
 • w przypadku pozytywnego wyniku testu – poddanie się izolacji w zakresie określonym przez lekarza,

Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażania koronawirusem:

 • należy zawiadomić właściwą jednostkę KISD oraz Sekretariat KISD o zakażeniu,
 • należy podać informacje o okresie kwarantanny, daty badania,
 • należy podać listę osób, z którymi zakażony miał kontakt na terenie jednostek KISD w okresie 7 dni przed badaniem,
 • należy poddać się izolacji w zakresie w określonym przez lekarza.

Przydatne informacje: