kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_2024_P2

Listy przyjętych
Listy rankingowe według jednostek KISD
Harmonogram egzaminów według jednostek KISD
IFJ PAN
  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Zagadnienie badawcze: Scattering Neutrinos on Atoms In the LHC (szczegóły)

Kandydat na promotora: dr. hab. Richard Ruiz –IFJ PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników do pobrania ze strony: Dokumenty rekrutacyjne
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r.
  2. ePUAP – od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
  4. Za pośrednictwem pełnomocnika –  od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r. Kandydaci którzy nie mogą złożyć samodzielnie wniosków (a w szczególności kandydaci zagraniczni) muszą mieć przedstawiciela w Polsce pełniącego funkcję pełnomocnika do przekazywania i odbierania wszystkich dokumentów w imieniu kandydata. Do zestawu dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć podpisane pełnomocnictwo.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 10.07.2024 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 12.07.2024 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):15-18.07.2024 r.
Publikacja list rankingowych :do 22.07.2024 r.
Ogłoszenie listy przyjętych :do 24.07.2024 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 31.07.2024 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów według jednostek KISD