kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_2023_P2

Rekrutacja uzupełniająca (P2U1)

Lista przyjętych
pobierz
Lista rankingowa
pobierz
Harmonogram egzaminów
pobierz
 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)Zagadnienie badawcze: Modernizacja detektora śladów dla eksperymentu ATLAS na HL-LHC oraz ewaluacja możliwości pomiarów procesu VBF H->WW na HL-LHC (szczegóły)

Kandydat na promotora: dr hab. inż. Ewa Stanecka –IFJ PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników do pobrania ze strony: Dokumenty rekrutacyjne
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 21.08.2023 r. do 25.08.2023 r.
 2. ePUAPod 21.08.2023 r. do 25.08.2023 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 21.08.2023 r. do 25.08.2023 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 06.09.2023
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 08.09.2023
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):11.09.2023-13.09.2023
Publikacja list rankingowych:do 15.09.2023
Ogłoszenie listy przyjętychdo 18.09.2023
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 25.09.2023 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów według jednostek KISD

Ogłoszenie archiwalne:
 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)Zagadnienie badawcze: Modernizacja detektora śladów dla eksperymentu ATLAS na HL-LHC oraz ewaluacja możliwości pomiarów procesu VBF H->WW na HL-LHC (szczegóły)

Kandydat na promotora: dr hab. inż. Ewa Stanecka –IFJ PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników do pobrania ze strony: Dokumenty rekrutacyjne
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r.
 2. ePUAPod 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 05.07.2023
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 07.07.2023
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):10.07.2023-13.07.2023
Publikacja list rankingowych:do 17.07.2023
Ogłoszenie listy przyjętychdo 19.07.2023
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 26.07.2023 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 08.08.2023 r.

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony.

Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów według jednostek KISD