kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu- IKiFP PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Aplikowanie do KISD, czyli rekrutacja krok po kroku– Instrukcja

Aktualne postępowania rekrutacyjne do projektów:

Postępowanie rekrutacyjne projektowe do zagadnienia badawczego (szczegóły postępowania pod linkiem)Kandydat na promotoraOkres przyjmowania wniosków rekrutacyjnychData ogłoszenia rekrutacji
Precyzyjne dostrajanie właściwości kompleksów polielektrolitów poprzez trójskładnikową kompozycjędr hab. inż. Piotr Batys24.06.2024-28.06.202422.05.2024
Rekrutacje zakończone:
Kontrola biodystrybucji nanocząstek w układach biologicznych- efekt korony białkowejProf. dr hab. Barbara Jachimska22.01.2024-24.01.2024
22.12.2023
Ocena zagrożeń obiektów (należących do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu) wahaniami wilgotności względnej.prof. dr hab. Łukasz Bratasz06.11.2023-13.11.202309.10.2023
Wpływ funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek metali i tlenków metali polifenolami niskocząsteczkowymi na ich aktywność w procesach fibrylizacji białekdr hab. Magdalena Oćwieja19.06.2023-23.06.202318.05.2023