kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu- wniosek do Zastępcy Dyrektora KISD

Wniosek właściwego Zastępcy Dyrektora KISD, zaakceptowany przez właściwego Dyrektora Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk lub Rektora AGH, skierowany do Dyrektora KISD zawiera w szczególności:

  1. wskazanie źródeł finansowania stypendium doktoranckiego w okresie kształcenia,
  2. termin naboru wniosków,
  3. harmonogram egzaminu,
  4. zakres egzaminu,
  5. wskazanie osoby wyrażającej zgodę na podjęcie funkcji promotora w ramach zgłaszanego tematu badawczego,
  6. wskazanie osoby wyrażającej zgodę na podjęcie funkcji promotora pomocniczego w ramach zgłaszanego tematu badawczego, o ile planowany jest jego udział w opracowaniu rozprawy doktorskiej w ramach danego tematu badawczego,
  7. oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 190 ust. 5-6 Ustawy, przez osobę wyrażającą zgodę na podjęcie funkcji promotora,
  8. tytuł tematu badawczego, w ramach którego przygotowana zostanie rozprawa doktorska,
  9. opis tematu badawczego zawierający nie więcej niż 250 słów w języku polskim i angielskim