kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Praktyki zawodowe

W czasie odbywania kształcenia w KISD doktorant zobowiązany jest do zaliczenia praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe realizowane są w  wymiarze co najmniej 30 godzin w całym okresie kształcenia.

Za praktyki zawodowe uznaje się:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  2. opiekę nad praktykantami, stażystami, licencjatami oraz magistrantami,
  3. przygotowanie   prezentacji podczas   imprez popularyzujących  naukę prowadzonych w Jednostkach,
  4. staże w laboratoriach akredytowanych,
  5. wyjazdy stażowe lub szkoleniowe.

Rozliczenia   godzin praktyk,   na   wniosek   promotora, dokonuje  właściwy Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych doc

Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych pdf

Zatwierdzone podanie o zaliczenie praktyk doktorant dostarcza do Sekretariatu KISD.