kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Informacje dla doktorantów z niepełnosprawnościami

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%, w okresie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Niepełnosprawni – portal informacyjny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Krakowski Informator dla Osób z Niepełnosprawnościami

Kraków bez Barier

Przewodnik po Krakowie dla turysty z niepełnosprawnością