kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rozwiązywanie problemów

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:
Regulamin rozwiązywania konfliktów dotyczących doktorantów IFJ PAN
Spotkania z kierownictwem KISD w IFJ PAN
Rzecznik Praw Doktoranta w IFJ PAN: mgr inż. Michał Adamek; rzecznikdoktorantow@ifj.edu.pl lub phdspokesman@ifj.edu.pl
Do zadań Rzecznika Praw Doktoranta należy w szczególności:
1) podejmowanie działań przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych dotyczących
doktorantów IFJ PAN,
2) pełnienie roli mediatora w sytuacjach konfliktowych dotyczących doktorantów IFJ PAN,
3) podejmowanie współpracy z Ombudsmanem – Rzecznikiem Praw i Wartości
Etycznych w IFJ PAN.