kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Grant OPUS- Rekrutacja 30.09.2020

Lista przyjętych– Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Grantu OPUS na rok akademicki 2020/2021.

Lista rankingowa do rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dnia 03.03.2021

Harmonogram egzaminów do rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 03.03.2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji uzupełniającej do grantu OPUS 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do grantu OPUS 2020/2021 ogłoszona 03.03.2021

  • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu OPUS 2020/2021 (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu OPUS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu OPUS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

„Procesy nanochemiczne indukowane wiązką elektronową w
środowisku płynnym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym:
kinetyka syntezy, rozpuszczania i elektrodepozycji nanocząstek
Pt, Pd, Au i Ag” (szczegóły PL/ENG)

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach 17.05.2021 do 21.05.2021 do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w godzinach 9.00-14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:07.06.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:08.06.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD:09.06.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 11.06.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:15.06.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 22.06.2021 r. godz.15.00
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającejdo 12.07.2021

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do grantu OPUS 2020/2021

  • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu OPUS 2020/2021 (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu OPUS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu OPUS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

„Procesy nanochemiczne indukowane wiązką elektronową w
środowisku płynnym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym:
kinetyka syntezy, rozpuszczania i elektrodepozycji nanocząstek
Pt, Pd, Au i Ag” (szczegóły PL/ENG)

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach 30.11.2020 do 04.12.2020 do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r. w godzinach 8.00-15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:14.12.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:15.12.2020 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD:17.12.2020 r.
Publikacja list rankingowych:do 18.12.2020 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:08.01.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 07.01.2021 r. godz.15.00
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającejdo 03.03.2021

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)