kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Grant SONATA BIS 2020/2021- Rekrutacja 28.09.2020

Lista przyjętych– Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Grantu SONATA BIS na rok akademicki 2020/2021.

Lista osób przyjętych w ramach rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 ogłoszonej 07.04.2021

Lista rankingowa do rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dnia 07.04.2021

Harmonogram egzaminów do rekrutacji ogłoszonej 07.04.2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji do Grantu SONATA BIS 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do grantu SONATA BIS 2020/2021 ogłoszona 07.04.2021

 • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

„Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 26.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15.00.

2.         ePUAPod 26.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15.00., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 26.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. w godzinach 9.00-13.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:06.05.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:07.05.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD:11.05.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 13.05.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:do 14.05.2021 r.
godz.16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:20.05.2021 r.
godz. 16.00
Ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej:do 01.06.2021 r.

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Lista rankingowa do Rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dnia 22.12.2020

Harmonogram egzaminów do rekrutacji ogłoszonej 22.12.2020

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji do Grantu SONATA BIS 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do grantu SONATA BIS 2020/2021 ogłoszona 22.12.2020

 • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

„Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 15.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. do godziny 15.00.

2.         ePUAPod 15.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. do godziny 15.00., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 15.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. w godzinach 8.00-15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:08.03.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:09.03.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD:10.03.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 12.03.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 19.03.2021 r. godz.15.00
Publikacja listy doktorantów:23.03.2021 r.
godz. 16.00
Ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej:do 10.04.2021 r.

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Lista rankingowa do rekrutacji ogłoszonej 28.09.2020

Harmonogram egzaminów do rekrutacji ogłoszonej 28.09.2020

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów do KISD w rekrutacji do Grantu SONATA BIS 2020/2021

Rekrutacja do grantu SONATA BIS 2020/2021 ogłoszona 28.09.2020

 • Ogłoszenie o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu SONATA BIS 2020/2021 – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

„Opis produkcji materii barionowej w niskoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów” (szczegóły PL/ENG)

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach 30.11.2020 do 04.12.2020 do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r. w godzinach 8.00-15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   14.12.2020 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   15.12.2020 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 17.12.2020 r.
Publikacja list rankingowych:   do 18.12.2020 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   08.01.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 07.01.2021 r. godz.15.00
Ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej:do 8.01.2021 r.

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)