kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Komisje ds. oceny śródokresowej

Komisje ds. oceny śródokresowej dla doktorantów zrekrutowanych w roku akademickim 2021/2022

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I, dla doktorantów z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1), Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) oraz z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4):

 • prof. dr hab. Wiesław Płaczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Barbara Wosiek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.67
 2. OS.2023.68
 3. OS.2023.69
 4. OS.2023.70
 5. OS.2023.71
 6. OS.2023.72
 7. OS.2023.76
 8. OS.2023.93
 9. OS.2023.96

Komisja II, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik -Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Robert Pełka- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 • OS.2023.77
 • OS.2023.92
 • OS.2023.97

Komisja III, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5), Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6) i Centrum Cyklotronowego Bronowice:

 • prof. dr hab. Paweł Korecki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • dr hab. Władysław Węglarz – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.75
 2. OS.2023.99

Komisja IV, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5):

 • prof. dr hab Paweł Korecki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • dr hab. Barbara Błasiak- IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.74

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN: 

 • Dr hab. Paweł Wydro – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr hab. Aneta Michna – IKiFP PAN
 • Dr hab. Georgi Gochev – IKiFP PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.78
 2. OS.2023.79
 3. OS.2023.95

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN:

Komisja I:

 • Prof. dr hab. Anna Wesołowska- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Władysław Lasoń- IF PAN
 • Dr hab. Joanna Mika- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.81
 2. OS.2023.85

Komisja II:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Marzena Maćkowiak – IF PAN
 • Dr hab. Bernadeta Szewczyk- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.82
 2. OS.2023.83
 3. OS.2023.84
 4. OS.2023.91

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN:

 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec – Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
 • Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak-  IMIM PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.86
 2. OS.2023.87
 3. OS.2023.88
 4. OS.2023.89
 5. OS.2023.90