kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa_harmonogram

Harmonogram oceny śródokresowej dla doktorantów zrekrutowanych w roku akademickim 2020/2021

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I, dla doktorantów z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) oraz z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4):

 • prof. dr hab. Wiesław Płaczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Barbara Wosiek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.31 termin oceny śródokresowej 13.01.2023 godz. 12:00
 2. OS.2022.33 termin oceny śródokresowej 16.11.2022 godz. 11.00
 3. OS.2022.35 termin oceny śródokresowej 19.10.2022 godz. 10:00-10:45
 4. OS.2022.37 termin oceny śródokresowej 19.10.2022 godz. 10:45-11:30
 5. OS.2022.41 termin oceny śródokresowej 19.10.2022 godz. 11:30-12:15
 6. OS.2022.42 termin oceny śródokresowej 19.10.2022 godz. 12:15-13:00
 7. OS.2022.64 termin oceny śródokresowej 07.02.2023 godz. 11.00
 8. OS.2022.66

Komisja II, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik -Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Robert Pełka- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Dryzek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.36 termin oceny śródokresowej 14.10.2022 godz.10.45-11.30
 2. OS.2022.38 termin oceny śródokresowej 14.10.2022 godz.10.00-10.45
 3. OS.2022.39 termin oceny śródokresowej 14.10.2022 godz.9.15-10.00

Komisja II po zmianie, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik -Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Robert Pełka- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.32 termin oceny śródokresowej 14.12.2022 godz.9.15
 2. OS.2022.65

Komisja III, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5), Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6) i Centrum Cyklotronowego Bronowice:

 • prof. dr hab. Paweł Korecki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • dr hab. Czesława Paluszkiewicz – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.34 termin oceny śródokresowej 14.10.2022
 2. OS.2022.40 termin oceny śródokresowej 14.10.2022

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk:

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr hab. Dorota Rutkowska- Żbik – IKiFP PAN
 • Dr hab. Piotr Batys – IKiFP PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.45_termin oceny śródokresowej 03.10.2022 godz.10.00
 2. OS.2022.46_termin oceny śródokresowej 03.10.2022 godz.12.00
 3. OS.2022.63_termin oceny śródokresowej 03.10.2022 godz.11.00

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Władysław Lasoń- IF PAN
 • Dr hab. Marzena Maćkowiak- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.49 termin oceny śródokresowej 07.10.2022 godz.11.05
 2. OS.2022.50 termin oceny śródokresowej 07.10.2022 godz.11.35
 3. OS.2022.48 termin oceny śródokresowej 07.10.2022 godz.12.05

Komisja II:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Dr hab. Bernadeta Szewczyk- IF PAN
 • Prof. dr hab. Joanna Mika- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.51 termin oceny śródokresowej 13.10.2022 godz.10.00
 2. OS.2022.47 termin oceny śródokresowej 13.10.2022 godz.11.00

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk:

 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec – Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
 • Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak-  IMIM PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.52_termin oceny śródokresowej 10.10.2022 godz.10.30
 2. OS.2022.55_termin oceny śródokresowej 21.09.2022 godz.10.00
 3. OS.2022.56_termin oceny śródokresowej 21.09.2022 godz.11.00
 4. OS.2022.57_termin oceny śródokresowej 21.09.2022 godz.10.30
 5. OS.2022.58_termin oceny śródokresowej 10.10.2022 godz.11.00
 6. OS.2022.59_termin oceny śródokresowej 10.10.2022 godz.10.00

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • Dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
 • Dr hab. inż. Anna Sypień, prof. PAN- IMIM PAN
 • Prof. dr hab. inż. Robert Filipek- WIMiC AGH

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.60 termin oceny śródokresowej 20.10.2022 godz. 10:30
 2. OS.2022.61 termin oceny śródokresowej 20.10.2022 godz. 10:00

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • Dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK -Uniwersytet Jana Kochanowskieho w Kielcach
 • Dr hab inż. Jakub Cieślak, prof. AGH – WFiIS AGH
 • Dr hab inż. Łukasz Gondek, prof. AGH – WFiIS AGH

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.62_termin oceny śródokresowej 13.10.2022 godz. 11:00