kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa_harmonogram_2022

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I, dla doktorantów z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) oraz z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4):

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Komisja II, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Komisja III, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5), Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6) i Centrum Cyklotronowego Bronowice:

  • ….

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN: 

  • ….

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN:

Komisja I:

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Komisja II:

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN:

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH:

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję: