kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa_harmonogram_2022

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I, dla doktorantów z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) oraz z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4):

 • prof. dr hab. Wiesław Płaczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Barbara Wosiek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.31
 2. OS.2022.33
 3. OS.2022.35
 4. OS.2022.37
 5. OS.2022.41
 6. OS.2022.42
 7. OS.2022.64
 8. OS.2022.66

Komisja II, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik -Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Robert Pełka- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Dryzek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.32
 2. OS.2022.36
 3. OS.2022.38
 4. OS.2022.39
 5. OS.2022.65

Komisja III, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5), Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6) i Centrum Cyklotronowego Bronowice:

 • prof. dr hab. Paweł Korecki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • dr hab. Czesława Paluszkiewicz – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.34
 2. OS.2022.40

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN: 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr hab. Dorota Rutkowska- Żbik – IKiFP PAN
 • Dr hab. Piotr Batys – IKiFP PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.45
 2. OS.2022.46
 3. OS.2022.63

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN:

Komisja I:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Władysław Lasoń- IF PAN
 • Dr hab. Marzena Maćkowiak- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.49
 2. OS.2022.50
 3. OS.2022.48

Komisja II:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Dr hab. Bernadeta Szewczyk- IF PAN
 • Prof. dr hab. Joanna Mika- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.51
 2. OS.2022.47

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN:

 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec – Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
 • Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak-  IMIM PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.52_termin oceny śródokresowej 03.10.2022 godz.10.00
 2. OS.2022.55_termin oceny śródokresowej 21.09.2022 godz.10.00
 3. OS.2022.56_termin oceny śródokresowej 21.09.2022 godz.11.00
 4. OS.2022.57_termin oceny śródokresowej 21.09.2022 godz.10.30
 5. OS.2022.58_termin oceny śródokresowej 03.10.2022 godz.10.30
 6. OS.2022.59_termin oceny śródokresowej 03.10.2022 godz.11.00

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH:

 • Dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
 • Dr hab. inż. Anna Sypień, prof. PAN- IMIM PAN
 • Prof. dr hab. inż. Robert Filipek- WIMiC AGH

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.60
 2. OS.2022.61

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH:

 • Dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK -Uniwersytet Jana Kochanowskieho w Kielcach
 • Dr hab inż. Jakub Cieślak, prof. AGH – WFiIS AGH
 • Dr hab inż. Łukasz Gondek, prof. AGH – WFiIS AGH

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2022.62