kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa_Wyniki

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I, dla doktorantów z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1), Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) oraz z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4):

 • prof. dr hab. Wiesław Płaczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Barbara Wosiek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.67 Ocena pozytywna
 2. OS.2023.68 Ocena pozytywna
 3. OS.2023.69 Ocena pozytywna
 4. OS.2023.70 Ocena pozytywna
 5. OS.2023.71 Ocena pozytywna
 6. OS.2023.72 Ocena pozytywna
 7. OS.2023.76
 8. OS.2023.93 Ocena pozytywna
 9. OS.2023.96

Komisja II, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik -Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Robert Pełka- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 • OS.2023.77 Ocena pozytywna
 • OS.2023.92 Ocena pozytywna
 • OS.2023.97

Komisja III, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5), Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6) i Centrum Cyklotronowego Bronowice:

 • prof. dr hab. Paweł Korecki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • dr hab. Władysław Węglarz – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.75 Ocena pozytywna
 2. OS.2023.99

Komisja IV, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5):

 • prof. dr hab Paweł Korecki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • dr hab. Barbara Błasiak- IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.74 Ocena pozytywna

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN: 

 • Dr hab. Paweł Wydro – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr hab. Aneta Michna – IKiFP PAN
 • Dr hab. Georgi Gochev – IKiFP PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.78 Ocena pozytywna
 2. OS.2023.79 Ocena pozytywna
 3. OS.2023.95 Ocena pozytywna

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN:

Komisja I:

 • Prof. dr hab. Anna Wesołowska- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Władysław Lasoń- IF PAN
 • Dr hab. Joanna Mika- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.81 Ocena pozytywna
 2. OS.2023.85 Ocena pozytywna

Komisja II:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. Marzena Maćkowiak – IF PAN
 • Dr hab. Bernadeta Szewczyk- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.83 Ocena pozytywna
 2. OS.2023.84 Ocena pozytywna
 3. OS.2023.91 Ocena pozytywna

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN:

 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec – Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
 • Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak-  IMIM PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2023.86 Ocena pozytywna
 2. OS.2023.87 Ocena pozytywna
 3. OS.2023.88 Ocena pozytywna
 4. OS.2023.89 Ocena pozytywna
 5. OS.2023.90 Ocena pozytywna