kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Ocena śródokresowa_Wyniki

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Komisja I, dla doktorantów z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) oraz z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4):

 • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Płaczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Wosiek – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.1 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.3 Ocena pozytywna
 3. OS.2021.4 Ocena pozytywna
 4. OS.2021.6 Ocena pozytywna

Komisja II, dla doktorantów z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3):

 • prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek- IFJ PAN
 • prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 • dr hab. Robert Pełka- IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.2 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.7 Ocena pozytywna

Komisja III, dla doktorantów z Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5), Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6) i Centrum Cyklotronowego Bronowice:

 • pan prof. dr hab. Paweł Bilski – IFJ PAN
 • pan prof. dr hab. Paweł Moskal –  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • pani dr hab. Czesława Paluszkiewicz – IFJ PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.5 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.9 Ocena pozytywna

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN: 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Dorota Rutkowska- Żbik – IKiFP PAN
 • dr hab. Marta Kolasińska – Sojka – IKiFP PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.10 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.11 Ocena pozytywna
 3. OS.2021.12 Ocena pozytywna
 4. OS.2021.13 Ocena pozytywna

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN:

Komisja I:

 • Prof. dr hab. med. Rafał Olszanecki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • prof. dr hab. Władysław Lasoń- IF PAN
 • dr hab. Marzena Maćkowiak- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.14 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.19 Ocena pozytywna
 3. OS.2021.20 Ocena pozytywna

Komisja II:

 • prof. dr hab. Joanna Pera- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
 • Dr hab. Bernadeta Szewczyk- IF PAN
 • Prof. dr hab. Joanna Mika- IF PAN

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.16 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.17 Ocena pozytywna
 3. OS.2021.18 Ocena pozytywna

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN:

 • Prof. Marek Faryna – IMIM PAN
 • Prof. Natalia Sobczak – IMIM PAN
 • Prof. Jan Kusiński – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.21 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.22 Ocena pozytywna
 3. OS.2021.23 Ocena pozytywna
 4. OS.2021.24 Ocena pozytywna
 5. OS.2021.25 Ocena pozytywna
 6. OS.2021.26 Ocena pozytywna
 7. OS.2021.27 Ocena pozytywna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH:

 • Prof. Marek Faryna – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Prof. Robert Filipek – WIMiC AGH
 • Prof. Jadwiga Laska – WIMiC AGH

Lista doktorantów KISD podlegających ocenie przez ww. Komisję:

 1. OS.2021.29 Ocena pozytywna
 2. OS.2021.30 Ocena pozytywna