kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektów_lipiec 2022-Ogłoszenie z dnia 20.04.2022 cz. II

Rekrutacja uzupełniająca do projektów 2022 – Ogłoszenie z dnia 20.10.2022

Listy przyjętych

IFJ PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

Listy rankingowe

IFJ PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN– Temat badawczy nr 1 kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)Temat badawczy: „Proton diffraction at high energies” (szczegóły), w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Janusz Chwastowski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 30.11.2022 r. do 02.12.2022 r.
 2. ePUAPod 30.11.2022 r. do 02.12.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 30.11.2022 r. do 02.12.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 12.12.2022
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 12.12.2022
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):13.12.2022
Publikacja list rankingowych:do 15.12.2022
Ogłoszenie listy przyjętychdo 16.12.2022
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 23.12.2022 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 10.02.2022 r.Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja uzupełniająca do projektów 2022 – Ogłoszenie z dnia 22.07.2022

Listy rankingowe

IFJ PAN– Temat badawczy nr 1_kandydat na promotora_dr hab. Ipsita Mandal

IFJ PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN– Temat badawczy nr 1_kandydat na promotora_dr hab. Ipsita Mandal

IFJ PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Tematy badawcze

NrTemat badawczyKandydat na promotoraJednostka KISD
1Nadprzewodnictwo w układach hybrydowych magnetyków i metali (szczegóły)dr hab. Ipsita MandalIFJ PAN
2Proton diffraction at high energies (szczegóły)prof. dr hab. Janusz ChwastowskiIFJ PAN
3Modernizacja detektora śladów dla eksperymentu ATLAS na HL-LHC oraz ewaluacja możliwości pomiarów procesu VBF H->WW na HL-LHC (szczegóły)dr hab. Ewa StaneckaIFJ PAN
4Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznego (szczegóły)dr hab. inż. Edyta ŁokasIFJ PANWnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r.
 2. ePUAPod 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 07.09.2022
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 09.09.2022
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):12.09.2022-15.09.2022
Publikacja list rankingowych:do 19.09.2022
Ogłoszenie listy przyjętychdo 21.09.2022
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 28.09.2022 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 28.10.2022 r.Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do projektów_lipiec 2022- Ogłoszenie z dnia 20.04.2022Listy przyjętych

IF PAN

Listy rankingowe

IFJ PAN– Temat badawczy nr 1_kandydat na promotora_dr hab. Ipsita Mandal

IFJ PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

IF PAN– kandydat na promotora dr hab. n. med. Grzegorz Kreiner

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN– Temat badawczy nr 1_kandydat na promotora_dr hab. Ipsita Mandal

IFJ PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Janusz Chwastowski

IF PAN– kandydat na promotora dr hab. n. med. Grzegorz Kreiner

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Tematy badawcze

NrTemat badawczyKandydat na promotoraJednostka KISD
1Nadprzewodnictwo w układach hybrydowych magnetyków i metali (szczegóły)dr hab. Ipsita MandalIFJ PAN
2Proton diffraction at high energies (szczegóły)prof. dr hab. Janusz ChwastowskiIFJ PAN
3Modernizacja detektora śladów dla eksperymentu ATLAS na HL-LHC oraz ewaluacja możliwości pomiarów procesu VBF H->WW na HL-LHC (szczegóły)dr hab. Ewa StaneckaIFJ PAN
4Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznego (szczegóły)dr hab. inż. Edyta ŁokasIFJ PANNrTemat badawczyKandydat na promotoraJednostka KISD
1Zastosowanie grafenu w przeciwdziałaniu prionowej propagacji alfa-synukleiny w chorobie Parkinsona (szczegóły)dr hab. n. med. Grzegorz KreinerIF PANWnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 20.06.2022 r. do 24.06.2022 r.
 2. ePUAPod 20.06.2022 r. do 24.06.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 20.06.2022 r. do 24.06.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 04.07.2022
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 06.07.2022
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):11.07.2022-14.07.2022
Publikacja list rankingowych:do 18.07.2022
Ogłoszenie listy przyjętychdo 20.07.2022
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 27.07.2022 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 03.08.2022 r.Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)Widoczność

OpublikujAutor

28 Revisions

Uproszczona nazwa do adresu URL

Końcówka adresu URL. Przeczytaj o bezpośrednich odnośnikach(otworzy się w nowej karcie)

Zobacz stronę

https://kisd.ifj.edu.pl/rekrutacja-do-projektow_lipiec-2022-ogloszenie-z-dnia-20-04-2022/(otworzy się w nowej karcie)

Język Język

Tłumaczenia

EnglishEdytuj tłumaczenie w języku: EnglishTłumaczenie
 • Strona