kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu _wrzesień 2022 _ Ogłoszenie z dnia 22.06.2022

Lista przyjętych

IMIM PAN– kandydat na promotora_dr hab. inż. Łukasz Rogal

Lista rankingowa

IMIM PAN– kandydat na promotora_dr hab. inż. Łukasz Rogal

Harmonogram egzaminów

IMIM PAN– kandydat na promotora_dr hab. inż. Łukasz Rogal

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Tematy badawcze

NrTemat badawczyKandydat na promotoraJednostka KISD
1Efekt ciśnienia na strukturę azotków i właściwości wysokentropowych kompozytów na osnowie Ti, Zr, Nb, Ta, Mo, Cr, Al (szczegóły)dr hab. inż. Łukasz Rogal
IMIM PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r.
  2. ePUAPod 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:07.09.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:09.09.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):12.09.2022
Publikacja list rankingowych:19.09.2022 r.
Ogłoszenie listy przyjętych21.09.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
28.09.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)