kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu-ogłoszenie z dnia 13.12.2021_IF PAN_OPUS 19

Lista rankingowa

IF PAN

Harmonogram egzaminów

IF PAN

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

  1. Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 19 ; Kandydat na promotora: – dr hab. Bernadeta Szewczyk- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 14.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r.

2.         ePUAPw dniach od 14.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 14.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:24.02.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:do 25.02.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):28.02.2022 r.
Publikacja list rankingowych:do 01.03.2022 r.
Publikacja listy doktorantów:do 01.03.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 08.03.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)