kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu ogłoszenie z dnia 21.06.2021

Listy przyjętych

IF PAN

Listy rankingowe

IF PAN

Harmonogram egzaminów

IF PAN

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

  1. Molekularny profil leków o działaniu przeciwpsychotycznym (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS; Kandydat na promotora: – dr hab. Jan Rodriguez Parkitna- Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 23.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 23.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 23.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:06.09.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:do 10.09.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):28-29.09.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 30.09.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:30.09.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 07.10.2021 r.
godz.15.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)