kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu- ogłoszenie z dnia 27.07.2021_IFJ PAN_OPUS 17

Lista przyjętych

IFJ PAN

Lista rankingowa

IFJ PAN

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

  1. Przyspieszenie cząstek na falach uderzeniowych w plazmie kosmicznej (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 17; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Jacek Niemiec – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 27.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. do godziny 14.00

2.         ePUAPw dniach od 27.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. do godziny 14.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 27.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:12.10.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:12.10.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):13.10.2021 r.
Publikacja list rankingowych:15.10.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:15.10.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
22.10.2021 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)