kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu PRELUDIUM BIS 2 04.11.2021 r.

Rekrutacja do projektu PRELUDIUM BIS 2 „TOTEM: Topologia, transport i efekty niehermitowskie”

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „TOTEM: Topologia, transport i efekty niehermitowskie (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektu „TOTEM: Topologia, transport i efekty niehermitowskie” – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do grantu „TOTEM: Topologia, transport i efekty niehermitowskie” – Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy

TOTEM: Topologia, transport i efekty niehermitowskie.(szczegóły PL/ENG), w ramach projektu PRELUDIUM BIS 2; Kandydat na promotora: – dr hab. Ipsita Mandal – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 13.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r.

2.         ePUAPw dniach od 13.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. , oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 13.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   28.12.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   29.12.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 04.01.2022 r.
Publikacja list rankingowych:   do 05.01.2022 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   10.01.2022 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 17.01.2022 r. godz.14.00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)