kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_luty 2023 (P17)-Ogłoszenie z dnia 02.12.2022

Rekrutacja uzupełniająca (P17)-Ogłoszenie z dnia 03.02.2023

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Temat badawczy: Badanie struktury elektronowej kompleksów nanocząstek metali i tlenków metali z peptydami amyloidu beta (w obecności i bez ludzkiego białka S100B) lub ludzkiej cystatyny C przy użyciu spektroskopii absorpcji promieniowania rentgenowskiego

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski rekrutacyjne

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniu 10.02.2023 r.
 2. ePUAPw dniu 10.02.2023 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: w dniu 10.02.2023 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 17.02.2023
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 17.02.2023
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):20.02.2023
Publikacja list rankingowych:do 21.02.2023
Ogłoszenie listy przyjętychdo 21.02.2023
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 28.03.2023 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 30.04.2023 r.

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do projektu_luty 2023 (P17)-Ogłoszenie z dnia 02.12.2022

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)



Temat badawczy: „Badanie struktury elektronowej kompleksów nanocząstek metali i tlenków metali z peptydami amyloidu beta (w obecności i bez ludzkiego białka S100B) lub ludzkiej cystatyny C przy użyciu spektroskopii absorpcji promieniowania rentgenowskiego” (szczegóły)

Kandydat na promotora: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

 1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniu 02.02.2023 r.
 2. ePUAPw dniu 02.02.2023 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
 3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: w dniu 02.02.2023 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 09.02.2023
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 09.02.2023
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):10.02.2023
Publikacja list rankingowych:do 10.02.2023
Ogłoszenie listy przyjętychdo 10.02.2023
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 17.03.2023 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 30.04.2023 r.



Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)