kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_styczeń 2023 (P16)-Ogłoszenie z dnia 03.11.2022

Lista przyjętych

Lista rankingowa

Harmonogram egzaminów

Ogłoszenie z dnia 03.11.2022

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)Temat badawczy: „Biologiczne znaczenie sieci genów aktywowanych w mózgu po podaniu leków psychotropowych” (szczegóły), w ramach grantu PRELUDIUM BIS

Kandydat na promotora: dr hab. Michał Korostyński –Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 03.01.2023 r. do 05.01.2023 r.
  2. ePUAPod 03.01.2023 r. do 05.01.2023 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 03.01.2023 r. do 05.01.2023 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 13.01.2023
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 16.01.2023
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):17-19.01.2023
Publikacja list rankingowych:do 20.01.2023
Ogłoszenie listy przyjętychdo 23.01.2023
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 30.01.2023 r. godz. 14:00
Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającejdo 15.02.2023 r.Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)