kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_wrzesień 2022 – Ogłoszenie z dnia 09.06.2022

Rekrutacja uzupełniająca do projektu_wrzesień 2022_Ogłoszenie z dnia 29.08.2022

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Temat badawczy: Właściwości zmęczeniowe stopów na bazie Ni-Mn-Ga otrzymanych metodą szybkiej krystalizacji (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 23;

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 05.09.2022 r. do 09.09.2022 r.

2.         ePUAPod 05.09.2022 r. do 09.09.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 05.09.2022 r. do 09.09.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:19.09.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:20.09.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):21.09.2022 r.
Publikacja list rankingowych:22.09.2022 r.
Publikacja listy doktorantów:23.09.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do
30.09.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do projektu_wrzesień 2022_Ogłoszenie z dnia 09.06.2022

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Temat badawczy: Właściwości zmęczeniowe stopów na bazie Ni-Mn-Ga otrzymanych metodą szybkiej krystalizacji (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu OPUS 23;

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r.

2.         ePUAPod 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:07.09.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:09.09.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):12.09.2022- 15.09.2022
Publikacja list rankingowych:19.09.2022 r.
Publikacja listy doktorantów:21.09.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
28.09.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)