kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_wrzesień 2022 – Ogłoszenie z dnia 21.04.2022

Listy przyjętych

IMIM PAN– kandydat na promotora_dr hab. inż. Adam Dębski, prof. IMIM PAN

Listy rankingowe

IMIM PAN– kandydat na promotora_dr hab. inż. Adam Dębski, prof. IMIM PAN

Harmonogram egzaminów

IMIM PAN– kandydat na promotora_dr hab. inż. Adam Dębski, prof. IMIM PAN

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Temat badawczy: Właściwości termodynamiczne i struktura stopów Cu-Mg-Ti i Ag-Mg-Ti oraz ich potencjał do interakcji z wodorem. (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS 3;

Kandydat na promotora: – dr hab. inż. Adam Dębski, prof. IMIM PAN – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r.

2.         ePUAPod 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:07.09.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:09.09.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):12.09.2022- 15.09.2022
Publikacja list rankingowych:19.09.2022 r.
Publikacja listy doktorantów:21.09.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
28.09.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)